TIJDELIJK GRATIS VERZENDING

Gebruiksvoorwaarden Beiersdorf N.V.

Download hier de gebruiksvoorwaarden

Laatste update: mei 2021

Beste bezoeker (jij of je),

Wij, Beiersdorf N.V. (en de aan ons verbonden ondernemingen) (wij of ons), zijn blij dat je onze Eucerin Webshop bezoekt! 

Hieronder vind je de Voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van onze Website www.eucerin.nl. Door onze Website te bezoeken maak jij kenbaar dat je met de Voorwaarden instemt en ze hebt begrepen. Mocht je niet instemmen met de Voorwaarden, dan vragen we je de Website niet te gebruiken.

Wij mogen deze voorwaarden eenzijdig aanpassen. De meest recente versie van deze Voorwaarden zal van toepassing zijn. 

 

1 Jij bent verantwoordelijk voor jouw account

1.1 Jij bent verantwoordelijk voor het onderhouden van de beveiliging ten aanzien van jouw account.

1.2 Jij bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die via jouw account worden ondernomen.

1.3 Je stelt ons meteen op de hoogte van ongeautoriseerd gebruik van jouw informatie, jouw account of andere beveiligingsinbreuken. 

2 Zorg ervoor dat je ons de juiste informatie verstrekt

2.1 Je gaat ermee akkoord om juiste, up-to-date en complete informatie te verstrekken en te bewaken, waaronder jouw contactinformatie voor mededelingen en andere berichtgeving van ons.

2.2 Je mag geen onjuiste of misleidende informatie gebruiken met betrekking tot jouw account, of handelen vanuit de naam of reputatie van anderen. 

2.3 Wij kunnen stappen nemen om de juistheid te verifiëren van informatie die jij aan ons verstrekt hebt.

2.4 Wij kunnen informatie met betrekking tot jouw account verwijderen of veranderen.

3 Denk goed na over wat je post op onze Website

3.1 Je mag geen reviews plaatsen die:

  • Respectloos zijn;
  • Naar jouw weten incorrect zijn of waarvoor je een betaling of een andere vergoeding hebt ontvangen;
  • Inbreuk maken op onze auteursrechten of andere rechten van derden;
  • Informatie bevatten over andere websites, adressen, e-mailadressen, contactinformatie of telefoonnummers, of andere informatie waardoor een persoon identificeerbaar wordt; en
  • Potentieel schadelijke computerprogramma’s of bestanden bevatten.

4 Wij kunnen de door jouw geplaatste reviews gebruiken

4.1 Als jij een Review plaatst op onze Website, verstrek je ons de exclusieve rechten om jouw Review te gebruiken (inclusief aangehechte foto’s, video’s en andere inhoud) zonder enige beperking op het gebied van tijd, territorium of soort gebruik.

4.2 Wij zijn exclusief bevoegd om de Review te publiceren, reproduceren en exploiteren voor onze doeleinden, op welke manier dan ook, wereldwijd, voor een oneindige tijdsperiode en door middel van alle soorten media.

4.3 Wij kunnen jouw Review inkorten of verwijderen. 

4.4 Wij kunnen jouw naam weergeven bij de publicatie van de Review.

4.5 Wij kunnen de aan ons toegekende rechten geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden (in het bijzonder groepsondernemingen) en kunnen sublicenties aan derden verlenen.

5 Wij zijn eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoud van onze Website

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, grafiek, logo’s, video’s, bestanden en andere materialen op deze Website (samen: het “Materiaal”) zijn ons eigendom, of zijn geplaatst met toestemming van de desbetreffende eigenaar.

5.2 Elk gebruik van het Materiaal – dat verder gaat dan privégebruik – vergt onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Indien het Materiaal uitdrukkelijk beschikbaar is gesteld om te downloaden op de Website (bijvoorbeeld in ons Media Center), dan gelden de bijzondere gebruiksvoorwaarden die aldaar vermeld staan.

6 Wij kunnen jouw gebruik van onze Website beëindigen

6.1 Indien jij deze Voorwaarden of andere toepasselijke wet- en regelgeving niet naleeft, kunnen wij jou uitsluiten van het gebruik van onze Website en van het kopen van producten via onze Website.

7 Aansprakelijkheid

7.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de informatie op onze Website.

7.2 De Website is bedoeld voor algemene informatie en is op geen manier een vervanger voor medisch of professioneel advies.

7.3 Wij kunnen niet garanderen dat de inhoud van de Website correct, up-to-date of compleet is.

7.4 Voor zover wettelijk toegestaan sluiten wij hierbij alle aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct of indirect, op enige wijze ontstaan door of voortvloeiend uit jouw gebruik van de Website of enige andere aan de Website gekoppelde site. Meer in het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit, of het gevolg is van:

  • door jou ondernomen handelingen;
  • het onvermogen om de website te gebruiken; en
  • het feit dat bepaalde informatie op de Website incorrect, incompleet of verouderd is.

8 Wij respecteren jouw privacy

Als jij ons voorziet van persoonsgegevens op de Website, zoals jouw naam en e-mailadres, dan is onze Privacy Policy van toepassing.

9 Wij kunnen cookies gebruiken op onze website

Voor meer informatie over ons gebruik van cookies verwijzen we je naar het onderdeel over cookies in de Privacy Policy.

10 Overige bepalingen

10.1 De rechtsverhouding tussen jou en ons is onderhevig aan het Nederlandse recht. Geschillen zullen worden beslecht door het bevoegde gerecht van Amsterdam, Nederland.

10.2 De ongeldigheid of niet-toepasbaarheid van een bepaling in deze Voorwaarden zal de geldigheid van andere bepalingen niet aantasten. Als er een bepaling ongeldig of niet-toepasbaar is, zullen wij deze bepaling vervangen door een bepaling die (rechtens) zoveel mogelijk aansluit bij het economische doel dat wij met de oorspronkelijke bepaling beoogden.

10.3 In het geval van een verschil tussen de Nederlandse Voorwaarden en een vertaling naar een vreemde taal, zal de Nederlandse tekst prevaleren.

11 Contact

Laat het ons weten als er vragen of klachten zijn of als je schendingen van de wet op onze Website wilt aankaarten. Wij willen je graag helpen. Je kan contact opnemen via https://www.eucerin.nl/metapaginas/contact-new.

Beiersdorf N.V.
De Passage 126
1101 AX
Amsterdam
Nederland

KvK-nummer: 39032682

W: www.beiersdorf.com
T: +31 (0) 88 - 544 0000
E: Consumenten.advies@Beiersdorf.com
BTW-nummer: NL001464553B0