Volg ons op Instagram

Voor huidadvies, tips, acties en meer!

Kinderen spelen in het zand

De bescherming van uw gegevens is belangrijk voor ons!

Privacybeleid

Voor Eucerin is niet alleen de zorg en bescherming van uw huid belangrijk. We hechten ook veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom respecteren we uw privacy en willen we dat u ons evenzeer kunt vertrouwen op het gebied van gegevensbescherming als op het gebied van huidverzorging. Wij informeren u altijd op transparante wijze over waar we uw gegevens voor nodig hebben en of en hoe lang we deze bewaren. Daardoor kunt u zelf bepalen voor welke doeleinden we uw gegevens mogen gebruiken. Om de best mogelijke beveiliging te garanderen, wordt de informatie altijd in gecodeerde vorm aan ons doorgegeven. Als u niet langer wenst dat wij uw gegevens gebruiken, laat het ons dan (informeel) weten, bijvoorbeeld per e-mail.

1. Algemene informatie

Het doel van dit privacy beleid is om u informatie te verstrekken over de verwerking van persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van onze website en de daarmee verband houdende diensten.

1.1 Verwerking van persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens in de zin van art. 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU wordt verstaan: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, bv. diens naam, adres, e-mailadres, etc.

1.2 Verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van art. 4 lid 7 AVG is:

Beiersdorf N.V.
De Passage 126
1101 AX
Amsterdam
Nederland

Contacteer ons via het online contactformulier.

Specifieke gegevensverwerkingsactiviteiten kunnen plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van andere voor de verwerking verantwoordelijke partijen. Waar dit het geval is, wordt dit aangegeven in de betreffende beschrijving van die activiteiten hieronder. 

 

1.3 Rechten van de betrokkene

Als de betrokkene op wie de gegevensverwerkingen betrekking hebben, hebt u op grond van art. 15 en volgende van de AVG de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • recht op inzage;
 • recht op rectificatie en wissing van persoonsgegevens;
 • recht op de beperking van de gegevensverwerkingen;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens; en
 • recht om bezwaar te maken.

Daarnaast hebt u het recht om een bezwaar in te dienen bij een toezichthouder met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer we werken aan uw bovengenoemde recht, kunnen we mogelijk vragen om bewijs van identificatie. Voor meer informatie over hoe we uw data verwerken, zie 3.1 Contact/Communicatie/Samenwerking.

1.4 Verstrekking persoonsgegevens aan autoriteiten

In geval van een wettelijke verplichting behouden wij ons het recht voor om informatie over u vrij te geven als we verplicht zijn deze te verstrekken aan bevoegde autoriteiten of wetshandhavingsinstanties.

Wettelijke grondslag: Art. 6 lid 1 sub c AVG (wettelijke verplichting).

2. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het bezoek aan onze website

Wanneer u onze website slechts voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons niet anderszins van informatie voorziet, verzamelen we alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server verzendt, want deze zijn voor ons technisch noodzakelijk om onze website aan u te tonen en om de stabiliteit en beveiliging daarvan te garanderen.

We dragen de verzamelde gegevens over aan de toepasselijke interne afdelingen voor de verwerking daarvan en aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan externe serviceaanbieders, opdrachtnemers (bv. hosting, content beheersysteem) in overeenstemming met de beoogde doelen (voor het weergeven van de website en het opzetten van de inhoud ervan).

De logbook bestanden worden na 7 dagen verwijderd.

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub b AVG (uitvoering van overeenkomst).

 

2.1 Cookies

Naast de bovengenoemde gegevens worden cookies of andere technologieën zoals pixels (hierna  ‘Çookies’ genoemd) op uw computer gebruikt wanneer u onze website bezoekt en gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw apparaat worden opgeslagen om bepaalde informatie of beeldbestanden, zoals pixels te bewaren. De volgende keer dat u onze website bezoekt op hetzelfde apparaat, wordt de informatie die in de cookies is opgeslagen, vervolgens verzonden naar onze website ('cookie van de eerste partij') of naar een andere website waartoe de cookie behoort ('cookie van derden’).

Via de opgeslagen en geretourneerde informatie herkent de desbetreffende website dat u deze al hebt bezocht met de browser die u op dat apparaat gebruikt. We gebruiken deze informatie om de website optimaal te kunnen ontwerpen en weergeven in overeenstemming met uw voorkeuren. In dat opzicht wordt alleen de cookie zelf geïdentificeerd op uw apparaat. Bovendien worden uw persoonlijke gegevens alleen opgeslagen na uw uitdrukkelijke toestemming of als het strikt noodzakelijk is om u in staat te stellen de aan u aangeboden diensten te gebruiken.

Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en functionaliteit hieronder worden uitgelegd:

 • Technische cookies (type A)
 • Functionele en prestatiecookies (type B)
 • Cookies waarbij toestemming vereist is (bv. marketing) (type C)

In dit privacybeleid vindt u meer informatie over de soorten cookies die ingesteld zijn en die worden gebruikt in de beschrijving van de tools die op onze websites zijn geïmplementeerd.

2.1.1 Technische cookies (type A)

Technische cookies garanderen de werking van functies zonder welke u onze webpagina's niet kunt gebruiken zoals bedoeld. Deze cookies worden uitsluitend door ons gebruikt. Dit betekent dat alle informatie opgeslagen in de cookies naar onze website zal worden teruggestuurd.

Technische cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u als geregistreerde gebruiker altijd ingelogd blijft wanneer u toegang krijgt tot verschillende subpagina's van onze website en dus uw logingegevens niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u een nieuwe pagina opent.

Het gebruik van technische cookies op onze website is mogelijk zonder uw toestemming. Om deze reden kunnen technische cookies niet afzonderlijk worden geactiveerd of gedeactiveerd. U kunt echter op elk moment cookies in uw browser deactiveren (zie hieronder).

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub b AVG (uitvoering van overeenkomst).

2.1.2 Functionele en prestatiecookies (type B)

Functionele cookies stellen onze website in staat om reeds verstrekte informatie (zoals een geregistreerde naam of een taalkeuze) op te slaan en u op basis van deze informatie verbeterde en meer gepersonaliseerde functies aan te bieden. Deze cookies verzamelen en bewaren alleen gepseudonimiseerde informatie, waardoor ze uw activiteiten op andere websites niet kunnen volgen.

Prestatiecookies verzamelen informatie over hoe onze websites worden gebruikt om ze aantrekkelijker te maken en hun inhoud en functionaliteit te verbeteren. Deze cookies helpen ons bijvoorbeeld om te bepalen of en welke pagina's van onze website worden bezocht en in welke inhoud gebruikers bijzonder geïnteresseerd zijn. In het bijzonder registreren we het aantal bezoeken aan een pagina, het aantal bezochte pagina's, de tijd die wordt besteed aan onze website, de volgorde van de bezochte pagina's, welke zoektermen u naar ons hebben geleid, het land, de regio en, indien van toepassing, de stad van waaruit toegang wordt verkregen en het aandeel mobiele apparaten die toegang tot onze websites hebben. We registreren ook bewegingen, klikken en scrollen met de computermuis om te begrijpen welke gebieden van onze website van bijzonder belang zijn voor gebruikers. Als gevolg hiervan kunnen we de inhoud van onze website specifieker afstemmen op de behoeften van onze gebruikers en ons aanbod optimaliseren. Het IP-adres van uw computer dat om technische redenen wordt verzonden, wordt in het algemeen automatisch anoniem gemaakt en stelt ons niet in staat om conclusies te trekken over de individuele gebruiker.

U kan op ieder ogenblik uw cookie-settings aanpassen (activeren of desactiveren).

Wettelijke grondslag: Art. 6 lid 1 sub f AVG (gerechtvaardigd belang).

 

2.1.3 Cookies waarbij toestemming vereist is (type C)

Cookies die noch technisch zijn (type A) noch functionele of prestatiecookies zijn (type B), worden alleen met uw uitdrukkelijke toestemming, gebruikt, bv. marketingcookies.

We behouden ons ook het recht voor om informatie die we via cookies hebben verkregen, uit een anonieme analyse van het gebruik van bezoekers van onze website, te benutten om specifieke advertenties voor sommige van onze producten op onze eigen websites weer te geven. Wij zijn van mening dat u als gebruiker hiervan profiteert omdat we reclame of inhoud weergeven waarvan wij denken dat die aansluit op uw interesses op basis van uw surfgedrag, zodat u minder op aselecte wijze gekozen advertenties ziet of minder vaak geconfronteerd wordt met bepaalde inhoud die mogelijk minder interessant voor u is.

Marketingcookies zijn afkomstig van externe reclamebedrijven (cookies van derden) en worden gebruikt om informatie te verzamelen over de websites die door de gebruiker worden bezocht om doelgroepgerichte advertenties voor de gebruiker te creëren.

Afmelding voor cookies die worden gebruikt voor internetreclame

De cookies van veel bedrijven die worden gebruikt voor internetreclame kunt u ook beheren via de hulpprogramma's voor consumentenkeuze die zijn gemaakt in het kader van zelfreguleringsprogramma's in veel landen, zoals het Amerikaanse https://www.aboutads.info/choices/ of het in de EU gevestigde http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van afzonderlijke cookies op basis van toestemming (type C) op elk moment met werking voor de toekomst intrekken door uw cookie-instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming).

2.1.4 Beheer en verwijdering van alle cookies

U kunt uw webbrowser zo instellen dat cookies meestal niet op uw apparaat worden opgeslagen en/of dat u telkens wordt gevraagd of u het ermee eens bent dat cookies worden ingeschakeld. U kunt ook op elk gewenst moment cookies verwijderen die opnieuw zijn ingeschakeld. U kunt via de helpfunctie van uw browser erachter komen hoe dit allemaal in detail werkt.

Houd er rekening mee dat het deactiveren van cookies in het algemeen kan leiden tot functionele beperkingen van onze website.

2.2.1 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt een specifiek type cookie, die op uw computer wordt opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maakt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

We willen erop wijzen dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code 'gat._anonymizeIp();' om de geanonimiseerde registratie van IP-adressen te garanderen (de zogenaamde IP-maskering). Vanwege de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google ingekort op het grondgebied van de EU en de Verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

Google gebruikt deze informatie namens ons om uw gebruik van deze website te analyseren en om daarmee rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en aanvullende diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Google kan deze informatie ook overdragen aan derden wanneer dat wettelijk vereist is of als genoemde derden deze gegevens namens Google verwerken. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door met uw browsersoftware de juiste instelling te configureren. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) opslaat en deze gegevens verwerkt door de browserplug-in die beschikbaar is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en te downloaden en te installeren.

Informatie over de derde: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Informatie over de Servicevoorwaarden van Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, een algemeen overzicht van de beveiligings- en privacybeginselen van Google Analytics; hhttps://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, en het beveiligingsbeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een apparaatonafhankelijke analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. U kunt het meten van uw gebruikersgedrag over verschillende apparaten heen (‘cross-device tracking’) uitschakelen in uw Google-account onder 'Mijn gegevens', 'Persoonlijke gegevens'.

Gebruikte cookies: type B. Voor meer informatie zie het Cookie-onderdeel.

Cookie levensduur: tot 12 maanden (dit geldt enkel voor cookies die door deze website zijn geplaatst)

Maximale bewaarperiode voor gebruikte cookies: 26 maanden.

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub f AVG (gerechtvaardigd belang).

2.2.2 Contentsquare

Doel/Informatie:
Deze website maakt gebruik van Contentsquare, een op cookies gebaseerde dienst voor webanalyse van Contentsquare GmbH ('Contentsquare'). Contentsquare verwerkt de IP-adressen van gebruikers voor geolocatie (op plaatsniveau), om bezoekers op een zwarte lijst te zetten en voor probleemoplossing. Wij gebruiken Contentsquare om het gebruik van onze website te analyseren en periodiek te verbeteren. We kunnen de verkregen gegevens gebruiken om ons aanbod te verbeteren en dit voor u als gebruiker interessanter te maken. Daarnaast verzamelen we informatie over de functionaliteit van onze website (bijvoorbeeld om navigatieproblemen te detecteren).
Gebruikte cookies: type B. Zie voor meer informatie de rubriek 'Cookies' . 

Ontvangers:
Informatie van derde partijen: Contentsquare GmbH,  Implerstraße 25a, 81371 München, Duitsland, Algemeen overzicht van de beveiligings- en privacyprincipes van Contentsquare: https://contentsquare.com/privacy-center/ Overdracht naar derde landen is mogelijk. Als adequate waarborg zijn we de standaard contractuele bepalingen volgens art. 46 AVG overeengekomen. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en. 
Overige ontvangers: We dragen de verzamelde gegevens over aan de relevante interne afdelingen voor verdere verwerking en aan andere dochterondernemingen van de Beiersdorf Group, of aan externe dienstverleners of verwerkers van contracten (zoals aanbieders van platforms, hosting, support en analyses) conform de vereiste doelstellingen (om analyses uit te voeren). Platform-/hosting-aanbieders zullen toegang hebben tot persoonsgegevens uit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte). Als adequate waarborg zijn we met deze aanbieders de standaard contractuele bepalingen volgens art. 46 AVG overeengekomen. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Verwijdering/bezwaar:
U kunt Contentsquare hier uitschakelen via de cookie-instellingen. 
U kunt de opslag van cookies voorkomen door de instellingen van uw browser aan te passen. Levensduur cookies: tot 13 maanden (dit geldt alleen voor cookies die door deze website zijn achtergelaten).Maximale bewaartermijn van een IP-adres: 3 dagen

Wettelijke basis: 
Art. 6 (1) f AVG (legitiem belang)


2.2.3 A/B Testing

Deze website voert ook analyses uit van het gebruikersgedrag via een zogenaamde A/B-test. Afhankelijk van uw profielopdracht kunnen wij u onze websites met een licht gevarieerde inhoud tonen. Dit stelt ons in staat om onze dienstverlening te analyseren en regelmatig te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker.

Voor deze analyses worden cookies op uw computer opgeslagen. De op deze manier verzamelde informatie wordt uitsluitend op een server in de EU opgeslagen. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door met behulp van uw browsersoftware de juiste instelling te kiezen.

Voordat de analyses worden uitgevoerd, worden de IP-adressen in verkorte vorm verder verwerkt, zodat direct persoonlijk contact kan worden uitgesloten. Het door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere door ons verzamelde gegevens.

De gegevens zijn toegankelijk voor onze in de EU gevestigde dienstverleners op het gebied van webanalyse. 

Gebruikte cookies: type B. Voor meer informatie zie het Cookie-onderdeel.

Levensduur van de cookie: tot 2 jaar (dit geldt alleen voor cookies die door deze website zijn ingesteld).

Maximale opslagtermijn van gegevens: tot 25 maanden.

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1, onder f AVG (gerechtvaardigd belang).

2.3 Sociale Plug-ins

Sociale plug-ins (hierna: ‘plug-ins’) van sociale netwerken worden op onze websites gebruikt, in het bijzonder de knop 'Delen' of 'Delen met vrienden' van Facebook, waarvan de website facebook.com wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, Hanover Quay 5-7, Dublin 2, Ierland, is verantwoordelijk voor Facebook.com in Europa. De plug-ins zijn meestal gemarkeerd met een Facebook-logo.

Naast die van Facebook gebruiken we plug-ins van ‘Twitter’ (Provider: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) en ‘Pinterest’ (Provider: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, VS).

Om redenen van gegevensbescherming hebben we bewust besloten om geen directe plug-ins van sociale netwerken op onze websites te gebruiken. In plaats daarvan gebruiken we de 'Shariff'-oplossing. Met behulp van Shariff kunnen we zelf bepalen wanneer en of gegevens worden overgedragen aan de exploitant van het desbetreffende sociale netwerk. Om deze reden is er geen automatische gegevensoverdracht naar sociale netwerken zoals Facebook, Twitter of Pinterest zodra u onze website bezoekt. Gegevens worden alleen naar sociale netwerken verzonden als u actief op de daarvoor bestemde socialenetwerkknop klikt. In dat geval brengt uw webbrowser een verbinding tot stand met de servers van het desbetreffende sociale netwerk. Door op de betreffende knop te klikken (bijv. 'Doorgeven', 'Delen' of 'Delen met vrienden'), gaat u ermee akkoord dat uw browser een koppeling naar de servers van het desbetreffende sociale netwerk tot stand brengt en gebruiksgegevens zal verzenden naar de toepasselijke exploitant van het sociale netwerk en vice versa. We hebben geen invloed op de aard en omvang van de gegevens die vervolgens door de sociale netwerken worden verzameld.

De aanbieder van het sociale netwerk slaat de gegevens die over u zijn verzameld op als gebruikersprofielen en gebruikt deze ten behoeve van reclame, marktonderzoek en/of het vraaggericht ontwerpen van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (ook voor niet-ingelogde gebruikers) ten behoeve van de weergave van op de vraag toegesneden advertenties en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de betreffende plug-inprovider om dit recht uit te oefenen. Via de plug-ins bieden we u de mogelijkheid om te communiceren met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter kunnen maken.

De gegevens worden overgedragen ongeacht of u een account hebt bij de plug-inprovider en of u bij deze provider aangemeld bent. Als u bij de plug-inprovider aangemeld bent, worden uw gegevens die bij ons worden verzameld, rechtstreeks toegewezen aan uw bestaande account bij de plug-inprovider. Als u op de geactiveerde knop klikt en bijvoorbeeld de pagina koppelt, slaat de plug-inprovider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en zij deelt deze met uw contacten. We raden u aan om regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, vooral voordat u de knop activeert, omdat u zo kunt voorkomen dat uw profiel wordt toegewezen aan de plug-inprovider.

Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-inprovider, raadpleegt u de gegevensbeschermingsverklaringen van deze providers, zoals hieronder vermeld. Zij zullen u ook aanvullende informatie verstrekken over uw rechten in dit verband en over het instellen van opties om uw privacy te beschermen.

 1. Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS; http://www.facebook.com/policy.php, meer informatie over de gegevensverzameling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en ook  http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo
 2. Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, VS; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.
 3. Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, VS; 
  https://twitter.com/privacy
 4. Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, VS); https://about.pinterest.com/privacy/

2.4 Sociale login

Om je te registeren en in te loggen bij je klantaccount heb je de mogelijkheid om je te authenticeren met je huidige profiel op het sociale netwerk van Facebook, Twitter of Google, waarna je de registratie kunt voltooien of kunt inloggen.

Met het oog hierop staan op de registratiepagina of inlogpagina de bijbehorende pictogrammen van de respectieve providers van de sociale netwerken die door onze website worden ondersteund. Voordat er een koppeling met de providers wordt gemaakt, moet je expliciet toestemming geven voor het verwerken en verzenden van de gegevens die hieronder worden omschreven:

Door op het desbetreffende symbool te klikken wordt een nieuw pop-upvenster geopend, waarin je met je gebruikersnaam en wachtwoord van het sociale netwerk moet inloggen. Zodra je bent ingelogd, meldt het sociale netwerk welke gegevens in het kader van de registratie of het inloggen met ons worden gedeeld voor de authenticatie. Indien je met deze gegevensoverdracht akkoord gaat, worden de velden die wij voor de registratie nodig hebben, gevuld met de doorgezonden gegevens. De informatie die wij voor registratie of inloggen nodig hebben, is je e-mailadres. 

Pas nadat je expliciet toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de doorgezonden en verplichte gegevens, worden je gegevens door ons opgeslagen en gebruikt voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. Er is geen koppeling anders dan de authenticatieprocedure tussen het klantaccount dat je bij ons hebt aangemaakt en je account op het desbetreffende sociale netwerk.

Met het oog op de authenticatie voor registratie en inloggen wordt je IP-adres naar de provider van het desbetreffende sociale netwerk verzonden. We hebben geen invloed op het doel en de omvang van de gegevensverzameling en op de verdere verwerking van de gegevens door de provider van het desbetreffende sociale netwerk. Meer informatie vind je in de informatie inzake gegevensbescherming van de desbetreffende provider:

Facebook Connect

Als er op deze website een zogenoemde “Facebook Connect”-knop staat, kun je op onze website inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord voor Facebook. Daarnaast kan Facebook Connect automatisch informatie over je activiteiten op onze website opnemen in je Facebook-profiel. Met het oog hierop kun je bij het activeren van de knop expliciet toestemming geven voor zowel toegang tot je Facebook-gebruikersgegevens als voor het publiceren van informatie en activiteiten in je Facebook-profiel. Verdere gegevens (bijvoorbeeld contact via je e-mailadres) worden uitsluitend gebruikt na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Facebook ontvangt informatie over de app of website via Facebook Connect, met inbegrip van wat je doet. Ten behoeve van personalisering van de koppeling is het mogelijk dat Facebook in sommige gevallen voorafgaand aan het autoriseren van de app of website een beperkte hoeveelheid informatie ontvangt. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook alsmede je rechten in dit opzicht en de mogelijke instellingen voor de bescherming van je privacy vind je in het privacybeleid van Facebook: 

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Californië 94304, VS; http://www.facebook.com/policy.php meer informatie over gegevensverzameling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo 

Overdracht naar andere landen is mogelijk. Om dit te waarborgen zijn standaard contractuele clausules overeenkomstig Art. 46 GDPR van toepassing. Meer informatie over dit onderwerp vind je op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Verwerkingsverantwoordelijke
Verantwoordelijk voor deze functie voor inloggen via de sociale media is Beiersdorf AG, Unnastr. 48, 20253 Hamburg, Duitsland.   
Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming: Dataprotection[at]Beiersdorf.com of het postadres van de verwerkingsverantwoordelijke ter attentie van de “data protection officer”. 

2.5 YouTube-Video’s

We hebben YouTube-video's in onze website geïntegreerd. Deze zijn opgeslagen op https://www.YouTube.com en ze kunnen direct vanaf onze website worden afgespeeld. Deze video’s zijn allemaal geïntegreerd in de ‘uitgebreide gegevensbeveiligingmodus’ , dat wil zeggen dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden verzonden als u niet op de video's klikt om ze af te spelen. Alleen wanneer u de video's afspeelt, worden de gegevens waarnaar in de volgende alinea wordt verwezen, naar YouTube verzonden. We hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Wanneer u de website bezoekt, ontvangt YouTube de informatie dat u toegang hebt gekregen tot de overeenkomstige pagina van onze website. Bovendien worden de gegevens die worden vermeld in onderdeel 2 van dit privacy beleid verzonden. Dit is onafhankelijk van of YouTube een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent aangemeld, wordt uw informatie direct gekoppeld aan uw account. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op YouTube, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze ten behoeve van adverteren, marktonderzoek en/of het vraaggericht ontwerpen van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om op de vraag toegesneden advertenties aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

Raadpleeg het privacy beleid voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen en verwerken van gegevens door YouTube. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en de instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

2.6 Internetreclame

2.6.1 Google Ads (vroeger Google Adwords)

Informatie/doel:

2.6.1.1 Conversie van Google Adwords

We maken gebruik van de diensten van Google Adwords om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van reclamemateriaal (de zogenaamde Google Adwords) op externe websites. Door middel van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclameacties zijn. We zijn geïnteresseerd in het tonen van advertenties die voor u interessant zijn en daarnaast willen we onze website interessanter voor u maken en de reclamekosten op een billijke wijze berekenen.

De reclamematerialen worden door Google via zogenaamde ‘Ad Servers’ geleverd. Voor dit doel gebruiken we ‘ad server cookies’, waarmee bepaalde parameters voor het meten van succes, zoals het invoegen van advertenties of clicks door gebruikers, kunnen worden gemeten. Als u onze website via een Google-ad bezoekt, slaat Google Adwords een cookie op uw apparaat op. Deze cookies verlopen gewoonlijk na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Voor deze cookie worden de unieke cookie-ID, het aantal advertentievertoningen per plaatsing (frequentie), de laatste vertoning (van belang voor postviewconversies) en opt-out-informatie (markering dat de gebruiker niet langer wenst te worden benaderd) worden gewoonlijk als analysewaarden opgeslagen.

Met deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina’s van een klant van Adwords bezoekt en de op zijn apparaat opgeslagen cookie niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar zijn pagina is doorverwezen. Elke klant van Adwords krijgt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen derhalve niet via websites van klanten van Adwords worden getraceerd. We verzamelen en verwerken geen persoonsgegevens bij de bovengenoemde reclameacties. We ontvangen slechts statistische evaluaties van Google. Op basis van deze evaluaties kunnen we vaststellen welke van de gebruikte reclameacties succesvol zijn. We ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van reclamemateriaal; in het bijzonder kunnen we op basis van deze informatie gebruikers niet identificeren.

Vanwege de gebruikte marketinginstrumenten creëert uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van dit instrument door Google worden gegenereerd en informeren u dan ook naar ons beste weten: Door de integratie van AdWords-conversie ontvangt Google de informatie dat u het desbetreffende deel van onze Internet-aanwezigheid heeft opgeroepen of dat u klikte op een aankondiging van ons. Als u bent geregistreerd bij een Google-dienst, kan Google uw bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bij Google geregistreerd of ingelogd bent, is het mogelijk dat de aanbieder uw IP-adres verkrijgt en opslaat.

2.6.1.2 Google Ads-remarketing

We gebruiken de remarketingfunctie binnen de Google Ads-service. De remarketingfunctie stelt ons in staat om aan gebruikers van onze website advertenties te presenteren op basis van hun interesses op andere websites binnen het advertentienetwerk van Google (zogenaamde ‘Google-advertenties’ in Google search of op YouTube of op andere websites). Hiertoe wordt de interactie van gebruikers op onze website geanalyseerd, bijvoorbeeld in welke aanbiedingen de gebruiker geïnteresseerd was, om ook na een bezoek aan onze website op andere pagina's gerichte reclame aan gebruikers te kunnen tonen. Om dit te doen, slaat Google een nummer op in de browsers van gebruikers die bepaalde Google-diensten of websites in het Google Display Network bezoeken. Deze cookie, wordt gebruikt om de bezoeken van deze gebruikers te registreren. Het nummer wordt gebruikt om een webbrowser op een bepaald apparaat uniek te identificeren. Gebruikte Cookies: type C. Voor meer informatie, zie het Cookie-onderdeel.

Ontvangers:
Raadpleeg het privacy beleid voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en -verwerking door Google. U vindt daar tevens meer informatie over uw rechten en de instellingsopties om uw privacy te beschermen: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy; Meer informatie vindt u verder op de website van het Network Advertising Initiative (NAI) op https://www.networkadvertising.org.

Verwijderen/bezwaar:
U kunt op verschillende manieren voorkomen dat u aan dit traceringsproces deelneemt: a) door de software van uw browser dienovereenkomstig in te stellen; met name door het uitschakelen van cookies van derden, zult u geen advertenties van andere aanbieders ontvangen; b) door het deactiveren van cookies voor het bijhouden van conversies, door uw browser zo in te stellen dat cookies worden geblokkeerd door het domein www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; c) door het deactiveren van de op interesse gebaseerde advertenties van de aanbieders die deelnemen aan de zelfreguleringscampagne ‘About Ads’ via de link https://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; d) door Firefox, Internet Explorer of Google Chrome in uw browsers permanent te deactiveren via de link https://www.google.com/settings/ads/plugin, e) door uw cookievoorkeuren overeenkomstig in te stellen (klik hier). Hierbij moet worden aangetekend dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze aanbieding volledig kunt gebruiken.

Gebruikte Cookies: type C. Voor meer informatie, zie het Cookie-onderdeel.

Cookie levensduur: tot 1 maand (dit geldt enkel voor cookies die door deze website zijn geplaatst).

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming).

2.6.2 Advertentiefuncties van Google Analytics

Deze website maakt naast de standaard functies van Google Analytics ook gebruik van uitgebreidere functies (Google Analytics Advertising Features). De Google Analytics Advertising Features die geïmplementeerd zijn op deze website bevatten

 • Google Display Netwerk Vertoningsrapportage
 • Google Analytics Rapportage Demografie en Interesses
 • Geïntegreerde diensten ten behoeve van advertentiedoeleinden waarvoor Google Analytics gegevens verzamelt, met inbegrip van gegevens die worden verzameld via advertentiecookies en ID’s

Om onze website te optimaliseren gebruiken we een combinatie van ‘first-party cookies’ (bijvoorbeeld Google Analytics cookies), Google marketingcookies en identificatiemiddelen.

Er zijn meerdere manieren waarop u uw deelname aan dit meetproces kunt voorkomen: a. in uw browsersoftware de juiste instellingen aanzetten; b. via uw Google Ad instellingen op https://adssettings.google.com. uw cookie-voorkeur instellingen aanpassen (klik hier). Houdt er alstublieft rekening mee dat wanneer u deze maatregelen neemt, u wellicht niet in staat zal zijn om alle aangeboden functies volledig te kunnen gebruiken.

Gebruikte cookies: Type C. Voor meer informatie zie het Cookie-onderdeel.

Cookie levensduur: tot 12 maanden (dit geldt enkel voor cookies die door deze website zijn geplaatst).

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming).

2.6.3 Google Remarketing

Verder maken we gebruik van de applicatie Google Remarketing om weer contact met u op te nemen binnen de 12 maanden. Met deze applicatie kunnen onze advertenties worden weergegeven nadat u onze website hebt bezocht indien u doorgaat met serven op het internet. Dit gebeurt met behulp van cookies die in uw browser zijn opgeslagen en die door Google worden gebruikt om uw gebruiksgedrag vast te leggen en te evalueren als u verschillende websites bezoekt. Google kan zo uw eerdere bezoeken aan onze website vaststellen. Blijkens haar eigen verklaringen voegt Google de in het kader van remarketing verzamelde gegevens niet bij uw persoonsgegevens, die Google kan opslaan. Volgens Google wordt met name pseudonimisering voor remarketing gebruikt.

U kunt op verschillende manieren voorkomen dat u aan dit traceringsproces deelneemt: a) door de software van uw browser dienovereenkomstig in te stellen; met name door het uitschakelen van cookies van derden, zult u geen advertenties van andere aanbieders ontvangen; b) door het deactiveren van cookies voor het bijhouden van conversies, door uw browser zo in te stellen dat cookies worden geblokkeerd door het domein www.googleadservices.com, https://www.google.com/settings/ads, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; c) door het deactiveren van de op interesse gebaseerde advertenties van de aanbieders die deelnemen aan de zelfreguleringscampagne ‘About Ads’ via de link https://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; d) door Firefox, Internet Explorer of Google Chrome in uw browsers permanent te deactiveren via de link https://www.google.com/settings/ads/plugin, e) door uw cookievoorkeuren overeenkomstig in te stellen . Hierbij moet worden aangetekend dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze aanbieding volledig kunt gebruiken.

Raadpleeg het privacy beleid voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en -verwerking door Google. U vindt daar tevens meer informatie over uw rechten en de instellingsopties om uw privacy te beschermen:
https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy; Meer informatie vindt u verder op de website van het Network Advertising Initiative (NAI) op https://www.networkadvertising.org.

Gebruikte Cookies: type C. Voor meer informatie, zie het Onderdeel Cookies

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub a AVG.

2.6.4 Campaign Manager

Deze website maakt tevens gebruik van het online marketinginstrument DoubleClick van Google. DoubleClick gebruikt cookies om advertenties weer te geven die voor gebruikers relevant zijn, prestatierapporten van campagnes te verbeteren, of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens te zien krijgt. Google gebruikt een cookie-ID om bij te houden in welke browser welke advertenties weergegeven worden en om te voorkomen dat deze meer dan eens worden weergegeven. Daarnaast kan DoubleClick cookie-ID’s gebruiken om conversies te verzamelen die aan advertentieverzoeken gerelateerd zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later de website van de adverteerder met dezelfde browser bezoekt en er iets koopt. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonlijke informatie.

Uw browser brengt automatisch een directe verbinding met de Google-server tot stand zodra onze website wordt bezocht. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door Google door middel van dit instrument zijn verzameld en we informeren u dan ook naar ons beste weten: Door de integratie van DoubleClick ontvangt Google de informatie dat u het desbetreffende deel van onze Internet-aanwezigheid heeft opgeroepen of dat u klikte op een advertentie van ons. Als u bent geregistreerd bij een Google-dienst, kan Google uw bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bij Google geregistreerd of ingelogd bent, is het mogelijk dat de aanbieder uw IP-adres verkrijgt en opslaat.

Daarnaast geven Campaign Manager (DoubleClick Floodlight) cookies ons de mogelijkheid om erachter te komen of u bepaalde acties op onze website(s) hebt uitgevoerd nadat u een van onze video-/display-advertenties op Google of andere platforms via DoubleClick hebt bekeken of op een koppeling heeft geklikt (conversietracering). DoubleClick gebruikt deze cookie om inzicht te krijgen in de inhoud waarmee u interactie op onze website(s) hebt gehad en om u later gerichte advertenties te kunnen sturen.

U kunt op verschillende manieren voorkomen dat u aan dit traceringsproces deelneemt: a) door de software van uw browser dienovereenkomstig in te stellen; met name door het uitschakelen van cookies van derden, zult u geen advertenties van andere aanbieders ontvangen; b) door het deactiveren van cookies voor het bijhouden van conversies, door uw browser zo in te stellen dat cookies worden geblokkeerd door het domein www.googleadservices.com, https://www.google.com/settings/ads, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; c) door het deactiveren van de op interesse gebaseerde advertenties van de aanbieders die deelnemen aan de zelfreguleringscampagne ‘About Ads’ via de link https://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; d) door Firefox, Internet Explorer of Google Chrome in uw browsers permanent te deactiveren via de link https://www.google.com/settings/ads/plugin, e) door uw cookievoorkeuren overeenkomstig in te stellen . Hierbij moet worden aangetekend dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze aanbieding volledig kunt gebruiken.

Bovendien kunt u voorkomen dat Google de door cookies gegenereerde gegevens die verband houden met uw gebruik van de websites verzamelt en verwerkt door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die beschikbaar is onder ‘Display settings’, ‘Extension for Campaign Manager deactivation’ via https://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=en.

Meer informatie over DoubleClick van Google is beschikbaar via https://www.google.com/doubleclick, evenals over het verwerken van gegevens in het algemeen via Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy; daarnaast kunt u meer informatie vinden op de website van het Network Advertising Initiative (NAIt ) via https://www.networkadvertising.org

Gebruikte Cookies: type C. Voor meer informatie, zie het Cookie-onderdeel

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub a AVG.

2.6.5 Adform

Informatie/doel:
Deze website maakt ook gebruik van de online marketingtool Adform van Adform A/S Denmark. Adform gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om de prestatierapporten van de campagne te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertentie meer dan eens te zien krijgt. Adform gebruikt een cookie-ID om bij te houden welke advertenties in welke browser worden weergegeven en om te voorkomen dat ze meer dan eens worden weergegeven. Daarnaast kan Adform cookie-ID's gebruiken om conversies met betrekking tot advertentieverzoeken te verzamelen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een advertentie van Adform ziet en later de website van de adverteerder bezoekt met dezelfde browser en daar iets koopt. Adform cookies bevatten geen persoonlijke informatie, zoals een e-mailadres, naam of adres.

Uw browser maakt automatisch een directe verbinding met de Adform-server wanneer u onze website bezoekt. Door de integratie van Adform ontvangt Adform de informatie dat u het betreffende deel van onze internetaanwezigheid hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt.

Daarnaast stellen de cookies van Adform ons in staat om te erachter te komen of u bepaalde acties op onze website(s) voltooit na het bekijken van een van onze display-/video-advertenties op Adform of andere platforms via Adform of het doorklikken (het bijhouden van conversies). Adform gebruikt deze cookie om inzicht te krijgen in de inhoud die u op onze website(s) hebt bekeken, zodat we u op een later tijdstip gerichte advertenties kunnen tonen.

Ontvangers:
Meer informatie over Adform vindt u op https://site.adform.com/ met betrekking tot gegevensbescherming bij Adform A/S Denmark: https://site.adform.com/privacy-center/overview.

Verwijderen/bezwaar:
U kunt uw deelname aan dit traceerproces op verschillende manieren voorkomen: a) door middel van de instellingen van uw browser, met name door cookies van derden te blokkeren, ontvangt u geen advertenties van derden; b) door cookies van Adform via uw browser uit te schakelen via https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/ c) door uw cookievoorkeuren dienovereenkomstig in te stellen (klik hier). 

Gebruikte cookies: Type C. Voor meer informatie, zie het Onderdeel Cookies.

Cookie levensduur: tot 60 dagen na laatste interactie (dit geldt enkel voor cookies die door deze website zijn geplaatst).

Maximale opslag periode van data: tot en met 13 maanden.

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1, onder (a) AVG (toestemming).

2.6.6 Aangepaste doelgroepen/Conversie op Facebook (‘Facebook-pixel’)

Informatie/doel:

Deze website gebruikt het "Facebook Pixel" en de Conversies API van het sociale netwerk "Facebook" voor de volgende doeleinden:

 • Facebook (website) Gepersonaliseerd publiek

  We gebruiken de Facebook-pixel en de Conversies API voor remarketingdoeleinden, zodat we binnen 180 dagen contact met u kunnen opnemen. Dit stelt ons in staat om advertenties weer te geven op basis van de interesses ("Facebook Ads") van website-gebruikers wanneer zij het sociale netwerk "Facebook" of andere websites bezoeken die ook gebruik maken van dit instrument. Op deze manier streven wij ernaar om de voor u interessante advertenties weer te geven om onze website of onze aanbiedingen voor u interessanter te maken.

 • Facebook Conversion

  We gebruiken ook Facebook Pixel om ervoor te zorgen dat onze Facebook Ads overeenkomen met de potentiële interesse van gebruikers en niet saai zijn. Met behulp van Facebook Pixel kunnen we de effectiviteit van Facebook Ads voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden bijhouden door na te gaan of gebruikers naar onze website zijn doorverwezen nadat ze op een Facebook Ad hebben geklikt (dit wordt "conversie" genoemd).

Door de gebruikte marketingtools (Facebook Pixel en Conversies API) maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Facebook zodra u akkoord gaat met het gebruik van cookies waarvoor uw toestemming nodig is. Door de integratie van de Facebook-pixel en het gebruik van de Conversies API ontvangt Facebook de informatie die u op een van onze websites heeft bekeken of op een door ons geplaatste advertentie heeft geklikt. Als u zich heeft geregistreerd voor een Facebook-service, kan Facebook uw bezoek aan uw account koppelen.

De verwerking van deze gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van het databeleid van Facebook. U kunt specifieke informatie en details over de Facebook-pixel, de Conversies API en de functionaliteit ervan vinden in de Facebook-hulpzone.

Gebruikte cookies: Type C. Voor meer informatie, zie de sectie over cookies.

Ontvangers:
Gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking van gegevens:

Wij zijn samen met Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (Facebook) verantwoordelijk voor het verzamelen en doorgeven van gegevens in verband met deze verwerking. Dit geldt voor de volgende doeleinden:

 • De creatie van geïndividualiseerde of op maat gemaakte advertenties en de optimalisatie ervan
 • Verspreiding van commerciële en transactiegerelateerde berichten (bijvoorbeeld via Messenger)

De volgende behandelingen vallen niet onder de gezamenlijke controle:

 • De verwerking die plaatsvindt na de inzameling en verzending is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Facebook.
 • Het opstellen van rapporten en analyses in geaggregeerde en anonieme vorm gebeurt als onderaannemer en is dus onze verantwoordelijkheid.

We hebben een overeenkomst gesloten met Facebook voor een gezamenlijke monitoring, die hier te bekijken is: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. In deze overeenkomst worden de respectieve verantwoordelijkheden voor het nakomen van de verplichting van de BNPR met betrekking tot het gezamenlijke toezicht omschreven.

De contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking en de gegevensbeschermingsfunctionaris van Facebook zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/about/privacy. Nous hebben met Facebook afgesproken dat deze laatste als aanspreekpunt voor de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan worden gebruikt (zie paragraaf 1.3). Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande is er geen beperking van de reikwijdte van de rechten van de betrokkenen. Meer informatie over de wijze waarop Facebook persoonsgegevens verwerkt, inclusief de wettelijke basis voor de verwerking en de rechten van de betrokkenen, is te vinden op: https://www.facebook.com/about/privacy. Wij geven de gegevens door in het kader van een gezamenlijke controle op basis van een gewettigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR.

Informatie over de voorwaarden voor gegevensbeveiliging vindt u hier. https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms en over de verwerking op

De basis van de standaard contractuele bepalingen is hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Andere geadresseerden:
Wij geven de verzamelde gegevens ook door aan de relevante interne afdelingen voor verwerking en aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf Groep of aan externe dienstverleners, onderaannemers (bijv. platform-, hosting-, support- en analysedienstverleners) in overeenstemming met de vereiste doeleinden (voor het uitvoeren van de weergave en analyse van advertenties). Platform/hosting providers krijgen toegang tot persoonsgegevens uit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte). In het kader van artikel 46 van de GDPR zijn wij, als passende zekerheid, standaardcontractclausules overeengekomen met

Meer informatie is te vinden op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Deletion/withdrawal:
De functie "Facebook Custom Audiences" kan worden uitgeschakeld in de cookie-instellingen en voor gebruikers die zijn ingelogd op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Cookie levensduur: tot 180 dagen na de laatste interactie (dit geldt alleen voor cookies die door deze website zijn geplaatst).

Wettelijke grondslag: artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR (toestemming)

2.6.7 Commerce Connector

Informatie/doel:
Op onze website bieden wij u een lijst van verschillende online retailers, waar u onze producten kunt kopen. Als u op een link naar een van de dealers klikt, wordt u doorgestuurd naar de productpagina van de geselecteerde dealer en onze partner - Commerce Connector GmbH, Deckerstrasse 41, 70372 Stuttgart - slaat gedurende 7 dagen een cookie op uw apparaat op. Als u binnen deze periode een aankoop doet bij de geselecteerde winkelier, krijgt Commerce Connector een algemene informatie over uw aankoop nadat u de aankoop heeft afgerond en de orderbevestigingspagina hebt bereikt.

Om deze reden ontvangt Commerce Connector een uniek cookienummer dat wordt gebruikt om anonieme verkoopstatistieken te maken van onze producten die u via de link heeft gekocht. Commerce Connector levert ons deze anonieme statistieken. Raadpleeg de Privacy Policy van de Commerce Connector voor meer informatie over de tool en hoe deze uit te schakelen.

Gebruikte cookies: Type C. Voor meer informatie, zie het Onderdeel Cookies.

Ontvangers:
De gegevens worden verwerkt door onze partner Commerce Connector GmbH, Deckerstr. 41, 70372 Stuttgart. Raadpleeg het Privacybeleid van Commerce Connector voor meer informatie over de tool en hoe u deze kunt uitschakelen.

Verwijderen/bezwaar:
Cookie levensduur: 7 dagen (dit geldt enkel voor cookies die door deze website zijn geplaatst). https://www.commerce-connector.com/website/de/policy-de/policy_cco/#optout

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 AVG (toestemming).

2.6.8 Teads True Visit Pixel

 1. Wat is Teads True Visit?
  Teads True Visit vereist de implementatie van een pixel om de bestemmingspagina te volgen, idealiter voor de start van een campagne om voor het grootste uitsluitingsbereik te zorgen. 
  Teads True Visit campagnes richten zich op de Teads cookies pool van gebruikers die hun toestemming hebben gegeven via Teads partner uitgevers.

 2. Wat is het doel van de Teads Pixel op deze website?
  De geïnstalleerde Teads pixel op de landingspagina van de adverteerder, roept Teads op voor elke gebruiker die de website bezoekt, zodat Teads kan bevestigen of de gebruiker bekend is bij Teads:
  - Indien de gebruiker bekend is bij Teads, zal de gebruiker uitgesloten worden van de campagne van de adverteerder;
  - Indien de gebruiker niet bekend is bij Teads, doet Teads niets aangezien de pixel alleen die gebruikers leest die al eerder een Teads cookie hadden en dus akkoord zijn gegaan met het volgen.
  Het enige doel van deze pixel is om de Teads cookies te lezen om:
  a) Teads gebruikers die de adverteerders website bezoeken te volgen en hen niet mee te nemen in de campagne van de adverteerder om zo het bereik van de campagne te maximaliseren;
  b) de conversie te volgen om adverteerders alleen unieke en incrementele bezoekers die de bestemmingspagina daadwerkelijk hebben bezocht in rekening te brengen.

 3. De Teads pixel verzamelt de volgende informatie:
  - Huidige URL
  - Auction ID-parameter (dit is een optionele parameter die Teads via hun doorklik-URL verzend)
  - Apparaat
  - Browser
  - OS
  Er worden dus geen persoonsgegevens verwerkt. Teads zet campagnes uit op hun eigen publiek, gebaseerd op de datamogelijkheden. Teads biedt wel een gecombineerde rapportage van campagneprestaties, maar welke geen persoonsgegevens bevatten.
  De geïnstalleerde Teads pixel op de landingspagina van de adverteerder wordt niet gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen of te delen, om gebruikers uit te kiezen door trackingtechnologie te gebruiken, of om gerichte advertenties weer te geven. Daarom is de pixel niet onderworpen aan specifieke toestemming van de gebruiker en daarom kan de pixel worden opgeroepen zonder toestemming aan de adverteerders kant, in naam van Teads.
  Teads levert True Visit campagnes op hun eigen cookiepool en fungeert als Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking voor de levering van de Teads True Visit Service.

2.6.9 App Nexus Pixel

AppNexus heeft een technologieplatform dat klanten gebruiken om online advertenties te kopen, verkopen en te leveren en is gevestigd in een niet-Europees land (Verenigde Staten).

Deze leverancier is aangesloten bij het privacyschild en zorgt dan ook voor een adequaat gegevensbeschermingsniveau (privacyschildcertificering van de leverancier:

Naam van de cookie

Bedrijf

Doel

Looptijd

sess

AppNexus

1 | 2 | 3

1 maand

uuid2

AppNexus

1 | 2 | 3

3 maanden

anj

AppNexus

1 | 2 | 3

3 maanden


Doel

 1. Bijhouden welke advertenties je hebt gezien en bepalen hoe vaak je bent blootgesteld aan advertenties.
 2. Het maken van (statistische) analyses om (online) profielen aan te maken die kunnen worden gebruikt om toekomstige interesses (beter) te voorspellen als basis voor gerichte (online) advertenties.
 3. Identificatie van de 'Customer Journey'.

De leverancier AppNexus heeft een technologieplatform dat klanten gebruiken om online advertenties te kopen, verkopen en te leveren. AppNexus is gevestigd in een niet-Europees land (Verenigde Staten). Deze leverancier is aangesloten bij het privacyschild en zorgt dan ook voor een adequaat gegevensbeschermingsniveau.

2.6.10 SalesForce/Everage

Informatie/doel:
Wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven via de cookiebanner maakt deze website maakt gebruik van de Evergage (Salesforce Interaction Studio) tool voor personalisatie. Het stelt ons in staat gepersonaliseerde inhoud te tonen op basis van websiteacties (bijv. klik, kijktijd, invoeren van een zoekterm) en de behoeften van onze websitebezoekers beter te begrijpen. Zo kunnen we u bijvoorbeeld producten tonen die u misschien leuk vindt of, als klant van de Eucerin webshop, u per e-mail een bericht sturen als u producten in uw winkelwagentje bent vergeten.  

Gebruikte cookies: Type C. Voor meer informatie, zie Cookie Sectie.

Ontvangers:
Wij geven de verzamelde gegevens ook door aan de relevante interne afdelingen voor verwerking en aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf Groep of aan externe dienstverleners, contractverwerkers (bijv. platform-, hosting-, support- en analysedienstverleners) in overeenstemming met de vereiste doeleinden (voor website-analyse). De belangrijkste dienstverlener is salesforce.com Germany GmbH, Duitsland. Platform-/hostingproviders hebben toegang tot persoonsgegevens vanuit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte). Als een passende waarborg zijn we standaard contractuele clausules overeengekomen volgens Art. 46 GDPR met deze aanbieders overeengekomen. Meer informatie over dit onderwerp is hier gepubliceerd: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_nl

Intrekking/uitschakeling: 
U kunt Evergage uitschakelen via de cookie-instellingen hier.
Als de via deze cookies verzamelde gegevens worden samengevoegd met uw profiel, worden de gegevens dienovereenkomstig verwijderd wanneer u uw My Eucerin profiel verwijdert. Indien u de via de cookies verzamelde gegevens wilt laten verwijderen zonder uw My Eucerin profiel te verwijderen, kunt u contact opnemen met ons via het contactformulier op onze website.
  
Levensduur van cookies: maximaal 180 dagen (dit geldt alleen voor cookies die via deze website worden geplaatst).
 
Bewaartermijn: 2 jaar (dit geldt alleen voor de gegevens die via de cookies worden verzameld).

Rechtsgrondslag:  
Art. 6 (1) a GDPR (toestemming)

2.7 Google Tag Manager

Informatie/doel:
Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Deze dienst maakt het mogelijk om de tags van de website te beheren via een interface. De Google Tag Manager implementeert alleen de tags. Dit betekent dat er geen cookies worden gebruikt en dat er geen persoonlijke gegevens worden opgeslagen. De Google Tag Manager triggert andere tags die op hun beurt, indien nodig, gegevens verzamelen. De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als er een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft deze geldig voor alle tracking tags als deze zijn geïmplementeerd met de Google Tag Manager.

Ontvangers:
Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Overdracht naar derde landen is mogelijk. In het kader van artikel 46 van de DDR zijn wij als passende zekerheid standaardcontractbepalingen overeengekomen. Meer informatie hierover is te vinden op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Wettelijke grondslag: artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG (rechtmatig belang).

2.8 Pharmacy Finder

Met onze apotheekzoeker kunt u de dichtstbijzijnde apotheken in uw buurt vinden om een product te kopen. U kunt uw adres zelf invoeren of uw locatie laten bepalen door uw browser. Hiervoor gebruiken we de dienst Google Maps van Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Om de inhoud van de Google-kaart in uw webbrowser te kunnen opnemen en bekijken, moet uw webbrowser verbinding kunnen maken met een server van Google in de Verenigde Staten. Google ontvangt de informatie dat onze website is opgeroepen vanaf het IP-adres van uw apparaat. Google slaat uw gegevens op en gebruikt ze voor reclame, marktonderzoek en gepersonaliseerde illustraties van Google Maps. U kunt bezwaar maken tegen deze gegevensverzameling. Meer informatie vindt u hier: https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps/

Wettelijke grondslag: Art. 6 (1) f AVG (gebaseerd op ons legitieme belang bij het opnemen van een kaartservice voor het bekijken van apotheken waar onze producten beschikbaar zijn).

2.9 Captchas

Informatie/doel: 
Deze website gebruikt in specifieke gevallen de Google reCAPTCHA v2 om het gebruik van tekstvelden door geautomatiseerde programma's/bots te vermijden. Het helpt om de veiligheid van onze website te ondersteunen en om SPAM voor de gebruikers te vermijden. Dit is ook ons legitieme belang en voldoet aan onze wettelijke verplichting.

De verzamelde gegevens zijn hard- en software-informatie, zoals apparaat- en applicatiegegevens en het resultaat van integriteitscontroles. Deze gegevens worden verzonden naar Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De gegevens worden door Google niet gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties.

Meer informatie vindt u in hun privacybeleid: https://policies.google.com/privacy. Meer documentatie is hier te vinden: https://developers.google.com/recaptcha/ 
https://www.google.com/recaptcha/admin/create.

Gebruikte cookies: type A. Voor meer informatie, zie het Cookie-onderdeel.

Ontvangers:
Informatie van derden: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Overdrachten naar derde landen zijn mogelijk. Als passende vrijwaring zijn modelcontractbepalingen volgens art. 46 AVG van toepassing. Meer informatie over dit onderwerp wordt hier gepubliceerd: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Verwijderen:
Cookie levensduur: tot 24 maanden (dit geldt enkel voor cookies die door deze website zijn geplaatst).

Wettelijke grondslag:
Art. 6 (1) c AVG (verwerking van gegevens met het oog op de naleving van een wettelijke verplichting)
Art. 6 (1) f AVG (verwerking van gegevens volgens bovengenoemd gerechtvaardigd belang)

2.10 Chatbot (Loyjoy)

Informatie/doel: 
Deze website biedt de mogelijkheid om in een gepersonaliseerde dialoog met ons te komen. Met onze chatbot kunt u deelnemen aan enquêtes of winacties, de nieuwsbrief bestellen of deel uitmaken van ons loyaliteitsprogramma. Wij verzamelen daarom verschillende communicatie/interactie gegevens zoals die door u worden verstrekt. Dit geeft ons ook de mogelijkheid om de gegevens te analyseren en te evalueren voor statistische doeleinden. 

Gebruikte cookies: Type b. Meer informatie is te vinden in het onderdeel Cookies.

Ontvangers:
We geven de verzamelde gegevens door aan de relevante interne afdelingen voor verwerking, aan andere aangesloten bedrijven binnen de Beiersdorf Groep of aan externe dienstverleners, contractverwerkers (bijv. hosting, verwerkers) in overeenstemming met de vereiste doeleinden (om de chatbot en de gevraagde dienst (bijv. Verzenden van de nieuwsbrief) uit te voeren, etc.). De belangrijkste dienstverlener is Loyjoy GmbH, Münster Duitsland. Platform/hosting providers hebben toegang tot persoonlijke gegevens uit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte). Als passende waarborg hebben we standaard contractuele clausules in overeenstemming met Art. 46 AVG met deze aanbieders.

Verwijderen/bezwaar
De chatdialogen binnen de chatbot worden na 48 uur automatisch verwijderd. De gebruiker heeft de mogelijkheid om de gegevens eerder te verwijderen in het chatbot menu en om verdere privacy rechten uit te voeren. Afhankelijk van de gekozen doeleinden (winacties, enquêtes, nieuwsbrieven, etc.) gelden de bewaartermijnen zoals vermeld in de betreffende context (zie hieronder). 

Cookieduur: tot 24 maanden (dit geldt alleen voor cookies die door deze website zijn geplaatst). 

Wettelijke grondslag: 
Art. 6 lid 1 sub f AVG (gerechtvaardigd belang)

3. Andere aangeboden diensten (on- en offline)

In aanvulling op het louter informatieve gebruik van onze website, bieden we ook enkele andere diensten aan, waar uw persoonsgegevens voor verwerkt worden.

Als wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod gebruik maken van door ons gecontracteerde dienstverleners of uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u over de desbetreffende processen hieronder uitvoerig informeren.

Wij hebben externe dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en geven ze zorgvuldig opdrachten, en zij zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

We kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan derden wanneer we in samenwerking met partners promoties, sweepstakes, contracten of soortgelijke diensten aanbieden. Meer informatie kan worden verkregen op het moment dat u de gegevens verstrekt of in de beschrijving van de onderstaande diensten.

In tegenstelling tot het bepaalde in 1.2 is een Beiersdorf-onderneming in sommige gevallen de verwerkingsverantwoordelijke voor de hieronder aangeboden diensten, die al aan u is bekendgemaakt als onderdeel van de mededeling. Als er daarom wordt verwezen naar onderdelen van dit privacybeleid, bijvoorbeeld via een link, en er is al een verwerkingsverantwoordelijke genoemd, bijvoorbeeld in de voettekst/ondertekening van een e-mail of campagnekaart, dan is deze persoon de gegevensverantwoordelijke zoals bedoeld in art. 4 nr. 7 AVG. 

Als onze dienstverleners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), kunnen internationale gegevensoverdrachten plaatsvinden. Wij zullen u informeren over de gevolgen van deze omstandigheid in de onderstaande beschrijving van de dienst.

3.1 Contact/Communicatie/Samenwerking

Doel/informatie:  
Wanneer je met ons communiceert en/of samenwerkt, bijvoorbeeld via e-mail of het contactformulier op onze website, in de hoedanigheid van bijvoorbeeld een consument, testpersoon, zakenpartner of klant, worden de gegevens die je verstrekt (je e-mailadres en indien van toepassing je naam en telefoonnummer of persoonsgegevens die je tijdens ons contact verstrekt), door ons opgeslagen en verwerkt zodat wij bijvoorbeeld je vragen kunnen beantwoorden of kunnen reageren op aanvragen, of met het oog op zakelijke correspondentie. 

Het is mogelijk dat wanneer je als consument telefonisch contact met ons opneemt, wij je vragen of het gesprek mag worden opgenomen ten behoeve van kwaliteitszorg of voor trainingsdoeleinden.  Als je ermee instemt dat het gesprek wordt opgenomen, zullen wij alle informatie verwerken die je tijdens het gesprek met ons deelt (zoals de inhoud van het gesprek, mogelijk ook gevoelige (medische) informatie alsmede je telefoonnummer en andere persoonsgegevens).

Wanneer gegevens die tijdens de communicatie ter sprake komen, worden verwerkt, hebben we een rechtmatig belang bij het verwerken van de gegevens in overeenstemming met de wetgeving voor interne verificatie of in overeenstemming met het desbetreffende communicatieverzoek.

Verwerkingsverantwoordelijke: Als je producten aankoopt in de eShop: Beiersdorf NV, De Passage 126-136, 1101 AX Amsterdam, Nederland. Beiersdorf NV is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die in deze clausule wordt beschreven. Dit is ook van toepassing op eventuele vragen over je bestelling die je stelt via het contactformulier in de eShop.

Voor alle andere vormen van contact/communicatie/samenwerking wordt de verwerkingsverantwoordelijke genoemd bij clausule 1.2. 

Ontvangers: Met het oog op de strijd tegen het terrorisme zijn wij wettelijk verplicht om een vergelijking met de sanctielijsten te maken. Wij verwerken daarom je gegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen inzake vergelijking met deze lijsten. Verder verwerken wij je gegevens binnen de Beiersdorf Group ten behoeve van het voorkomen van en onderzoek naar strafbare feiten en andere misdragingen, de inventarisatie en beheersing van risico’s, interne communicatie en bijbehorende administratieve doelen. Als je een zakenpartner bent, controleren wij in bepaalde gevallen periodiek je kredietwaardigheid (bijvoorbeeld bij het afsluiten van contracten). Ons rechtmatige belang is het beperken van het financiële risico. Met het oog hierop werken wij samen met kredietinstellingen waarvan wij de noodzakelijke gegevens ontvangen. Voor dit doel verstrekken wij je naam en contactgegevens aan de kredietinstellingen.

Als je een zakelijke klant of partner bent, kan het in het kader van een zakelijke transactie nodig zijn om je persoonsgegevens te verstrekken aan potentiële kopers. In het kader van due diligence worden meestal geanonimiseerde gegevens verwerkt. Niettemin kan het in specifieke individuele gevallen nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Ons rechtmatige belang is de uitvoering van de zakelijke transactie. 

Wij verstrekken de verzamelde gegevens aan de relevante interne afdelingen ten behoeve van de verwerking en aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf Group of aan externe dienstverleners, onderaannemers (zoals hostingbedrijven, callcenters) in overeenstemming met de desbetreffende doelen (zoals contact opnemen, zakelijke correspondentie en klantenservice). Je gegevens kunnen ook worden doorgezonden naar ons moederbedrijf Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, Duitsland (contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming: Dataprotection[at]Beiersdorf.com), indien wij advies nodig hebben van gespecialiseerde medewerkers en dat niet kunnen verkrijgen via de verwerkingsverantwoordelijke als vermeld bij clausule 1.2.

De platform-/hostingproviders zullen toegang hebben tot persoonsgegevens vanuit een derde land (landen buiten de Europese Economische Zone). Om dit te waarborgen zijn standaard contractuele clausules overeenkomstig Art. 46 GDPR met deze providers overeengekomen. Meer informatie over dit onderwerp vind je op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Verwijderen/bezwaar maken: Wij verwijderen de gegevens die wij in deze context verkrijgen, zodra opslag niet langer nodig is, tenzij er een wettelijke bewaarplicht of verjaringstermijn van toepassing is.  

In het geval van vragen van consumenten via ons interne CRM-systeem (klantenbeheer) worden de persoonsgegevens meestal na één jaar verwijderd. Bij wijze van uitzondering worden de gegevens langer bewaard indien deze nodig zijn voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte. 

Opgenomen gesprekken worden maximaal 90 dagen bewaard.

Je kunt tegen deze procedures bezwaar maken in overeenstemming met de bepalingen als vermeld onder paragraaf 4.

Wettelijke grondslag:
Art. 6 (1) a GDPR in samenhang met Art. 9 (2) a GDPR (toestemming: opname telefoongesprek)
Art. 6 (1) b GDPR (bij verwerking in de context van een contract of in een situatie die vergelijkbaar is met een contract)
Art. 6 (1) c GDPR (wanneer verwerking noodzakelijk is voor naleving van een juridische plicht)
Art. 6 (1) f GDPR (bij verwerking in overeenstemming met het rechtmatig belang als hierboven beschreven)

3.2 Nieuwsbrief

Informatie/doel:
De nieuwsbrief bevat nieuws, aanbiedingen en verdere informatie over de geselecteerde Beiersdorf-merken. Door u op de nieuwsbrief te abonneren ontvangt u gepersonaliseerde informatie over de producten, diensten of suggesties voor deelname aan acties, zoals prijsvragen of producttesten via e-mail of reclame op uw kanalen of die van derden (bijv. via sociale media).

Met uw aanmelding voor de nieuwsbrief ontvangt u een nieuwsbrief die is afgestemd op uw behoeften (‘gepersonaliseerd’). We evalueren uw aankoop- en klikgedrag op onze websites of binnen de nieuwsbrief om de voor u relevante informatie te verzamelen.

De nieuwsbrief wordt doorgaans maandelijks (‘regelmatig’) verzonden. In individuele gevallen (bijv. voor speciale acties), kan de verzending van e-mails ook wekelijks plaatsvinden.

Tevens maken we gebruik van remarketing om u de relevante internetreclame te tonen. Voor verdere informatie, vooral over de desbetreffende ontvangers, verwijzen ze naar het relevante onderdeel ‘Internetreclame’.

Ontvangers:
De gegevens zullen aan ons klantenmanagementplatform worden gezonden en deze  dienstverleners hebben mogelijk tevens toegang ter ondersteuning en implementatie van de nieuwsbrief.

Verwijderen/bezwaar:
Deze verzamelde gegevens worden automatisch na 18 maanden verwijderd indien ze niet langer op de nieuwsbrief reageren, bijv. open (inactiviteit). Indien u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u te zich op elk gewenst moment afmelden. Klik op de link die elke nieuwsbrief bevat, waarna u door het afmeldproces wordt geleid of u kunt u ook afmelden door ons een e-mail te sturen.

Wettelijke grondslag:
Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming).

3.3 Campagnes (bijv. Sweepstakes, Enquêtes, Producttesten)

Informatie/doel:
Wanneer u deelneemt aan sweepstakes, enquêtes of vergelijkbare acties, gebruiken we de persoonlijke informatie die u verstrekt om de campagne uit te voeren. Voor verdere informatie over de doeleinden daarvan verwijzen wij u naar de desbetreffende voorwaarden van de actie.

Ontvangers:
We dragen de verzamelde gegevens voor verwerking over aan de relevante interne afdelingen en aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan externe dienstverleners, contractverwerkers (bijv. hosting, verzending, aanbieders van verwerkingsdiensten) in overeenstemming met de vereiste doeleinden (voor de uitvoering van de actie).

Verwijderen:
Uw gegevens worden na de uiteindelijke verwerking van de actie verwijderd (zie voorwaarden voor deelname), tenzij dit in strijd is met bewaarverplichtingen of verjaringstermijnen.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. U bent niet verplicht uw persoonsgegeven te verstrekken. Indien uw gegevens niet worden verstrekt, kunt u niet aan de actie deelnemen.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar de desbetreffende voorwaarden van de actie.

Wettelijke grondslag
Wettelijke grondslag: Art. 6 lid 1 sub b AVG (situatie vergelijkbaar met contract)

3.4 Centraal inlogprofiel

Doel/informatie

Wanneer je je registreert, biedt Beiersdorf AG de mogelijkheid om een account met een wachtwoord aan te maken (inlogprofiel). Dit inlogprofiel wordt aangemaakt in de centrale database met inlogprofielen van Eucerin, waar gecontroleerd wordt of je de rechtmatige eigenaar van het account bent, en/of je identiteit of e-mailadres wordt gecontroleerd. Deze database met inloggegevens is in het algemeen uitsluitend gekoppeld aan de dienst waarvoor je je registreert, en dient uitsluitend om je inlogprofiel te verifiëren. Het inlogprofiel wordt daarom doorgezonden naar het desbetreffende lokale Eucerin/Beiersdorf-bedrijf waarvoor je deze dienst wilt gebruiken.   

Als je daarnaast ook gebruik wilt maken van diensten van een ander Eucerin/Beiersdorf-bedrijf (zoals het registreren van een inlogprofiel op de website van een ander land), kun je hiervoor optioneel het bestaande inlogprofiel inclusief wachtwoord gebruiken.  

Logbestanden: Wanneer je onze website alleen bezoekt en gebruikt voor het inwinnen van informatie, dat wil zeggen dat je je niet registreert of anderszins informatie aan ons verstrekt, verzamelen wij uitsluitend de persoonsgegevens die je browser verzendt naar onze server en voor ons technisch gezien noodzakelijk zijn om onze website aan jou te laten zien en de stabiliteit en veiligheid te garanderen.

Gebruikte cookies: Type A. Zie voor meer informatie onze sectie over cookies.

Verwerkingsverantwoordelijke:  
Verantwoordelijk voor het centrale profiel is Beiersdorf AG, Unnastr. 48, 20253 Hamburg, Duitsland.
Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming: Dataprotection[at]Beiersdorf.com of het postadres van de verwerkingsverantwoordelijke ter attentie van de “data protection officer”.  

Ontvangers: Wij verstrekken de verzamelde gegevens aan de relevante interne afdelingen ten behoeve van het verwerken van deze gegevens en aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf Group of aan externe dienstverleners, onderaannemers (zoals hostingbedrijven, support) in overeenstemming met de desbetreffende doelen (om het inlogprofiel op basis van de gevraagde dienst door te sturen en gebruikersverificatie). De platform-/hostingproviders zullen toegang hebben tot persoonsgegevens vanuit een derde land (landen buiten de Europese Economische Zone). Om dit te waarborgen zijn standaard contractuele clausules overeenkomstig Art. 46 GDPR met deze providers overeengekomen. Meer informatie over dit onderwerp vind je op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Verwijderen/Intrekken: Je inlogprofiel wordt automatisch verwijderd zodra je op de geregistreerde website je lokale Eucerin-account hebt verwijderd, tenzij dit in strijd is met de wettelijk bewaarplicht of verjaringstermijn. Heb je je met dit inlogprofiel geregistreerd op meer dan één Eucerin-account, dan wordt je inlogprofiel pas verwijderd wanneer al je lokale Eucerin-accounts zijn verwijderd. Lokale Eucerin-accounts worden in het algemeen 24 maanden na de laatste activiteit verwijderd.  

Indien je alleen dit inlogprofiel hebt aangemaakt en je je niet hebt geregistreerd bij een lokaal Eucerin-account, dan wordt dit inlogprofiel binnen een dag automatisch verwijderd.  
Logbestanden worden na 7 dagen verwijderd.  

Wettelijke grondslag:  
Art. 6 (1) a AVG (toestemming; centraal inlogprofiel)
Art. 6 (1) f AVG (rechtmatig belang; logbestanden)  

3.5 Loyaliteitsprogramma myEucerin

Informatie/doel:
Het doel van dit programma is een gepersonaliseerde beleving voor jou als lid. Wanneer je je registreert voor ons loyaliteitsprogramma (online of offline) [myEucerin], zul je exclusieve en gepersonaliseerde content ontvangen, zoals het persoonlijke klantenmagazine, productmonsters of speciale aanbiedingen, bijvoorbeeld per e-mail, via de post, in een sms of via online advertenties (link naar sectie "Online advertenties") op je eigen kanaal of dat van derden, zoals sociale media (zoals Facebook). Met het oog daarop gebruiken wij de contactgegevens die je aan ons verstrekt (zoals e-mailadres, huisadres, telefoonnummer), en contactgegevens die zijn gekoppeld aan je profielen in de sociale media.  Deze contactgegevens worden in gecodeerde vorm gekoppeld aan de socialemediaproviders. 

Om jou een relevante persoonlijke beleving te bieden - dat wil zeggen op het juiste moment, via het juiste kanaal, met content die voor jou relevant is en met de juiste, persoonlijke boodschap - koppelen we je gegevens en vullen wij deze aan met extra informatie, zoals geografische gegevens en profielgegevens van alle contactpunten, met inbegrip van websites en socialemediakanalen. 

Met het oog hierop evalueren wij je (eerdere) klikgedrag, het openen van e-mailberichten, je koop- en surfgedrag op onze en andere websites/apps, in de sociale media (bijvoorbeeld in de context van geplaatste advertenties) of in de nieuwsbrief zodat wij je de content kunnen aanbieden die relevant voor je is. Hieronder vallen ook de gegevens van onze eShop, indien deze website een eShop omvat. Wij kunnen uit deze informatie ook je activiteitstatus afleiden en verwijderen automatisch je account in het geval van inactiviteit (zie hieronder). Daarnaast gebruiken wij deze gegevens om individueel contact met je op te nemen, waarbij wij rekening houden met aankooptransacties die zijn gestart of afgerond. Wij maken een gebruikersaccount aan zodat wij gepersonaliseerde content voor je kunnen samenstellen. 

Verder kan er gevoelige informatie zoals medische gegevens (allergieën of huidaandoeningen) worden verzameld. Deze verwerken wij uitsluitend als je hier toestemming voor hebt gegeven. 

Ten slotte gebruiken wij je gegevens ook ten behoeve van analyses en het verbeteren van de effectiviteit van onze diensten. Je gegevens worden daarom bewaard en gebruikt voor marktanalyses en productinformatie. Hiertoe behoort ook de informatie die je verstrekt in de context van campagnes/acties. 

Ontvangers: Wij dragen de verzamelde gegevens over aan de relevante interne afdelingen ten behoeve van verwerking en aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf Group of aan externe dienstverleners, onderaannemers (zoals voor betaaldiensten, fulfilment, relatiebeheer, contentmanagement) in overeenstemming met het vereiste doel (verwerking en uitvoering van order). De platform-/hostingproviders zullen toegang hebben tot persoonsgegevens vanuit een derde land (landen buiten de Europese Economische Zone). Om dit te waarborgen zijn standaard contractuele clausules overeenkomstig Art. 46 GDPR met deze providers overeengekomen. Meer informatie over dit onderwerp vind je op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Verwijderen/intrekken/bezwaar maken: Je gegevens worden verwijderd zodra je je account/profiel hebt verwijderd, tenzij dit in strijd is met de wettelijke bewaarplicht of verjaringstermijnen. Om je gegevens te verwijderen log je in op je account + en gebruik je de bijbehorende verwijderfunctie of stuur je ons per e-mail bericht dat je je toestemming voor het verwerken van gegevens intrekt. Je kunt via je account/profiel ook bezwaar maken tegen afzonderlijke contactmethoden door de desbetreffende contactmethode uit te schakelen. Je kunt hiertoe ook een verzoek indienen via het contactformulier. Wij verwijderen uiterlijk na 24 maanden van inactiviteit automatisch je persoonsgegevens. 

Als je profiel tijdens de tweestaps aanmeldprocedure niet wordt geverifieerd, wordt je profiel uiterlijk na zes maanden verwijderd. 

Wettelijke grondslag
Art. 6 (1) f) AVG (rechtmatig belang: analyse en verbetering van de effectiviteit van onze diensten en combinatie van het profiel met gegevens in ons rechtmatig belang)
Art. 6 (1) a, Art. 9 (2) a AVG (toestemming loyaliteitsprogramma) 

3.6 Waarderingen en beoordelingen

Informatie/doel:
Gebruikers kunnen waarderingen en beoordelingen van producten, processen of andere evaluaties indienen in het kader van de aanbiedingen op de website overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden. Het is ons legitiem belang dat gebruikers vrijelijk hun mening over producten kunnen geven en dat deze beoordelingen gepseudonimiseerd zichtbaar gemaakt kunnen worden op de websites van derden.

Bij het achterlaten van reviews wordt een e-mailadres gevraagd zodat wij contact op kunnen nemen met u. Het is ons legitiem belang dat wij gebruikers hulp kunnen bieden indien zij in hun review een vraag of klacht opnemen.

Uw waardering wordt met uw gebruikersnaam gepubliceerd. Uw achternaam wordt afgekort. De waarderingen worden vóór de publicatie mogelijk beoordeeld. We behouden ons het recht voor om commentaar te verwijderen als derden hiertegen bezwaar maken op grond van onrechtmatigheid. Meer informatie kunt u vinden in onze gebruiksvoorwaarden.

Gebruikte cookies: Type a. Meer informatie is te vinden in de "Cookies" sectie.

Ontvangers:
We dragen de verzamelde gegevens voor verwerking over aan de relevante interne afdelingen en aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan  externe dienstverleners, opdrachtnemers (bijv. aanbieders van hosting, websites van derden en van klantenbeheerdiensten) overeenkomstig de beoogde doeleinden (voor publicatie op de website). Platform/hosting providers hebben toegang tot persoonsgegevens uit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte). Als passende waarborg hebben wij met deze aanbieders overeenstemming bereikt over standaardclausules in de overeenkomst op grond van art. 46 AVG. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en.

Verwijderen/bezwaar:
Alle waarderingen en beoordelingen van geregistreerde gebruikers worden verwijderd na de verwijdering van het gebruikersaccount. Waarderingen en beoordelingen van ongeregistreerde worden verwijderd na een geverifieerde aanvraag tot verwijdering. De bewaartermijn van e-mailadressen kunt u vinden in hoofdstuk 3.1 Contact.

Wettelijke grondslag
Art. 6 lid 1 a AVG in samenhang met Art. 9 lid 2 a AVG (toestemming).
Art. 6 lid 1 sub f AVG (gerechtvaardigd belang).

3.7 Enquêtes

Informatie/doel:
Als u meedoet aan een enquête of vergelijkbare campagne, worden uw persoonlijke gegevens verwerkt voor hetgeen waar u toestemming voor heeft gegeven. De verzamelde gegevens geven antwoord op de vragen rondom het onderwerp van de enquête of vergelijkbare campagne, zowel als socio-demografische gegevens over uzelf. U kunt meedoen zonder uzelf te moeten identificeren, tenzij dit onderdeel is van de gegeven toestemming.

Ontvangers:
Wij geven de verzamelde gegevens door aan de relevante interne afdelingen voor verwerking en aan andere aangesloten bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan externe dienstverleners, contractverwerkers (bijv. hosting, call center service providers) in overeenstemming met de vereiste doeleinden (bijv. voor het leggen van contacten, zakelijke correspondentie en klantenservice). Platform/hosting providers hebben toegang tot persoonsgegevens uit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte). Als passende waarborg hebben wij met deze aanbieders overeenstemming bereikt over standaardclausules in de overeenkomst op grond van art. 46 AVG of ze zijn (aanvullend) gecertificeerd op grond van het EU/VS-Privacyschild. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Verwijderen/bezwaar:
Uw gegevens worden verwijderd zodra de enquête of vergelijkbare campagne is voldaan (zie desbetreffende voorwaarden van de actie), op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplichten en/of verjaringstermijnen moeten worden nageleefd. De gegevens worden gebruikelijk na twee jaar verwijderd.

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming).

3.9 eShop

Doel/informatie:  
Als je producten in onze eShop wilt bestellen, moet je voordat je de bestelling plaatst, je persoonsgegevens invullen, die wij nodig hebben om de order af te ronden en uit te voeren. De informatie die vereist is voor het uitvoeren van de order, is als zodanig aangegeven, alle andere informatie verstrek je op vrijwillige basis. We verwerken de gegevens die door jou worden verstrekt, uitsluitend om de order te verwerken en uit te voeren.

Daarnaast kun je je vrijwillig registreren zodat wij je gegevens kunnen opslaan voor toekomstige aankopen. Wanneer je een dergelijke account op de website aanmaakt, worden de door jou verstrekte gegevens herroepbaar opgeslagen. Alle overige gegevens, met inbegrip van je gebruikersaccount, kunnen altijd worden verwijderd in de klantensectie. 

Wij kunnen de informatie die je verstrekt bij het doen van een aankoop in onze eShop, ook gebruiken om je interessante productinformatie te sturen op basis van de producten die je in onze eShop hebt gekocht. We sturen je daarom per e-mail informatie die gerelateerd is aan je aankoop. Dit is een speciale vorm van direct marketing, waarbij wij een rechtmatig belang hebben bij het versterken van de loyaliteit van klanten door gepaste en interessante productinformatie voor te stellen. Daarnaast kunnen we je ook technische of andere feitelijke informatie sturen in samenhang met je aankoop. Je kunt altijd bezwaar maken tegen het ontvangen van dergelijke informatie door de bepalingen als beschreven in sectie 4.

Ter voorkoming van onbevoegde toegang tot je persoonsgegevens, in het bijzonder financiële informatie, is de orderverwerking versleuteld met TLS-technologie.  

Gebruikte cookies: Type A. Zie voor meer informatie de sectie over cookies.

Verwerkingsverantwoordelijke

Beiersdorf NV, De Passage 126-136, 1101 AX Amsterdam, Nederland, te bereiken per post of via het contactformulier in de eShop. 

Ontvangers: Wij dragen de verzamelde gegevens over aan de relevante interne afdelingen ten behoeve van verwerking en aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf Group of aan externe dienstverleners, onderaannemers (zoals voor betaaldiensten, fulfilment, relatiebeheer, contentmanagement) in overeenstemming met het vereiste doel (verwerking en uitvoering van order). De platform-/hostingproviders zullen toegang hebben tot persoonsgegevens vanuit een derde land (landen buiten de Europese Economische Zone). Om dit te waarborgen zijn standaard contractuele clausules overeenkomstig Art. 46 GDPR met deze providers overeengekomen. Meer informatie over dit onderwerp vind je op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Wij zijn volgens de handels- en toepasselijke fiscale wetgeving verplicht je adres, betaal- en ordergegevens gedurende een termijn van maximaal tien jaar te bewaren.  

Levensduur cookie: maximaal 2 jaar. 

Bewaartermijn voor gegevens: maximaal 14 maanden. 

Juridische grondslag
Art. 6 (1) b GDPR (bij verwerking in samenhang met een contract of een situatie vergelijkbaar met een contract)

Art. 6 (1) f GDPR (bij verwerking in samenhang met het rechtmatig belang dat hierboven wordt beschreven) 

4. Bezwaar of intrekking van uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens

Als u toestemming hebt gegeven (art. 6 lid 1 sub a AVG) voor de verwerking van uw gegevens, kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken. Een dergelijke intrekking beïnvloedt de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons hebt gegeven.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van het afwegen van belangen (art. 6 lid 1 sub f AVG), kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking niet noodzakelijk is, met name voor de uitvoering van een overeenkomst die met u is gesloten, wat door ons wordt beschreven in de volgende beschrijving van de functies. Bij het indienen van voornoemd bezwaar, vragen we u om een uitleg van de redenen waarom wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals we dat hebben gedaan. Indien uw bezwaar gegrond is, zullen we de situatie onderzoeken en de gegevensverwerking stoppen of aanpassen of u wijzen op beschermenswaardige dwingende redenen op grond waarvan we de verwerking zullen voortzetten.

Natuurlijk kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse. U kunt ons over uw bezwaar informeren per post: Beiersdorf NV, De Passage 126-136, 1011AX Amsterdam, Nederland of via het online contactformulier