Volg ons op Instagram

Voor huidadvies, tips, acties en meer!

Gebruiksadvies

Gezien het brede scala van mogelijkheden en risico's die het internet biedt, vragen wij je om de volgende algemene voorwaarden in acht te nemen voor het gebruik van onze website, die we hebben samengesteld voor jouw en onze bescherming . Dank je voor je begrip.

1. Persoonlijke informatie

Raadpleeg ons juridisch beleid voor vragen inzake de privacy van gegevens.

2. Update van de gebruikerscondities

Dankzij doorlopende technische en wettelijke innovaties moeten we de bestaande gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen en/of bijwerken. Controleer daarom iedere keer als je onze website gebruikt wanneer de laatste versie is geüpload. De meest recente update is van oktober 2013.

3. Auteursrechten, handelsmerken en overige intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud van onze website inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, grafieken en geluids- en videobestanden zijn ons eigendom, tenzij expliciet anders vermeld. (Zie in verband hiermee de verklaring omtrent hyperlinks onder nr. 3). Deze onder auteursrechten vallende inhoud mag zonder expliciete toestemming uitsluitend voor privédoeleinden worden gebruikt en niet voor openbare of commerciële doeleinden (downloads, vermenigvuldigen, enz.). Wijzigingen in, vertalingen van of andere bewerkingen of verwerkingen van de inhoud mogen uitsluitend worden uitgevoerd met voorafgaande schriftelijke toestemming van Beiersdorf AG. Onrechtmatig gebruik of misbruik van enige geregistreerde handelsmerken of logo's van Beiersdorf AG is niet toegestaan. Merk op dat alle vormen van inbreuk op onze auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke gevolgen kunnen hebben.

4. Afstand van aansprakelijkheid

Dit is de internationale Eucerin webpagina. Het materiaal op deze site, met inbegrip van producten, diensten en informatie zijn van algemene aard en is mogelijk niet beschikbaar, geschikt of voldoen aan je lokale jurisdictie. 

Sommige aanbiedingen, producten of services die beschikbaar zijn gesteld of gecommuniceerd via de Eucerin webpagina kunnen worden verboden door de toepasselijke wetgeving van het land dat je hebt geselecteerd en zijn dus nietig. 

Je kunt terecht op www.eucerin.com en selecteer je locatie om te worden doorverwezen naar de juiste plaats.

Aan de samenstelling en validatie van de informatie op deze website is uiterste zorg besteed. Desalniettemin kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de actualiteit, nauwkeurigheid, volledigheid en/of kwaliteit hiervan. 

Deze website bevat hyperlinks naar websites van andere aanbieders. Beiersdorf AG kent de inhoud van websites van derden niet en aanvaardt geen garantie of aansprakelijkheid voor enige onwettige inhoud of andere overtredingen van de wet op websites van derden. Beiersdorf AG zal echter direct een eventuele link of inhoud verwijderen zodra bekend wordt dat deze in strijd is met de toepasselijke wetten.

Deze website is bedoeld om algemene informatie te verschaffen en vervangt op geen enkele wijze medisch of professioneel advies. Neem voor dergelijk advies contact op met een arts of specialist van uw keuze. Beiersdorf AG accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor op basis van de informatie op deze website ondernomen acties.

Gebruik van deze website en het downloaden van gegevens is op eigen risico van de gebruiker. Beiersdorf AG accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, in het bijzonder aan gegevensbestanden, hardware en/of software van de gebruiker, die ontstaat als gevolg van een dergelijke actie. De verantwoordelijkheid voor opzettelijke intentie en grove nalatigheid blijven onverminderd van kracht.

 

5. Bepalingen voor afsluiten

Indien enige bepalingen in deze voorwaarden in enig rechtsgebied onwettig, ongeldig of niet uitvoerbaar zijn of worden, blijft in het betreffende rechtsgebied de geldigheid of uitvoerbaarheid van eventuele andere bepalingen in deze voorwaarden onverminderd van kracht.

Aarzel niet om als u wettelijke overtredingen op onze website wilt melden contact met ons op te nemen.

Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg
Duitsland
Telefoon: +49 (0)40 - 4909- 0

E-mail

6. Ratings & Reviews

(Geregistreerde) gebruikers mogen beoordelingen plaasten met betrekking tot de producten die worden gepresenteerd op onze website ("product beoordelingen"), mits de content niet illegaal, onzedelijk, bedreigend of  eerrovend is, inbreuk doet op privacy, het eigendomsrecht overtreedt of op een andere manier schadelijk is voor andere partijen, en zolang het geen software virussen bevat, commerciale of politieke advertenties, kettingbrieven, massa mailings or een andere vorm van "spam". Beiersdorf heeft het recht om dergelijke content te verwijderen, aan te passen of zelfs dit niet te publiceren.

Indien de gebruiker een product beoordeling plaats, geeft de gebruiker Beiersdorf een niet-exclusieve, royaltyvrij, continu, onherroepleijk en volledig sublicentieerbare recht voor het gebruik, reproduceren, veranderen, aanpassen, publiceren, vertalen, distribueren en weergeven van deze content over de gehele wereld in elke vorm van media. Daarnaast geeft de gebruiker Beiersdorf en onderaannemers het recht om de naam of pseudonym te benutten die de gebruiken aangeeft in de product beoordeling. Dit betekent dat de gebruiker door het plaatsen van content op de website, representeert en garandeert dat hij of zij all de rechten tot de content beheerd; dat de content accuraat is, dat de content niet tegenstrijdig is met deze gebruiksvoorwaarden, en dat het geen schade toebrengt aan andere personen of entiteiten, en dat de gebruiker Beiersdorf verzekerd voor alle claims die uit deze geplaatste content voort kan komen. Beiersdorf neem gene verantwordelijkheid en veronderstelt geen aansprakelijkheid voor beplaatste content door de gebruiker of een andere partij.

Wil je meer huidtips & expert advies van Eucerin?

Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief en word al eerste geïnformeerd over alle voordelen en nieuwtjes.

  • Ontvang het laatste nieuws over onze producten
  • We geven je tips voor een stralende huid
  • Doe mee met acties en profiteer van korting

Eucerin