Voorwaarden van myEucerin

Deze overeenkomst inzake de voorwaarden van het loyaliteitsprogramma “MyEucerin” (hierna “Overeenkomst” genoemd) wordt gesloten tussen de deelnemer (hierna de “Deelnemer” of “je” genoemd) en Beiersdorf NV, De Entrée 97-197, 1101 HE Amsterdam, Nederland (hierna “Beiersdorf” genoemd). 

MyEucerin is de persoonlijke belevingswereld van Eucerin, specifiek afgestemd op jouw behoeften. Door je bij ons aan te sluiten heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan het testen van producten (bijvoorbeeld bij de lancering van een nieuw product) en prijsvragen en ontvang je speciale aanbiedingen en aanbevelingen voor producten van Eucerin in de vorm van een individuele e-mail, post of advertenties op de kanalen van Beiersdorf of derden (zoals sociale media). 

Deelname staat open voor alle personen die inwoner zijn van Nederland en minimaal 16 jaar oud zijn. Elke persoon kan maar eenmaal deelnemen en slechts met één e-mailadres. Alleen naar behoren ingevulde aanmeldingen worden geaccepteerd. Bedrijven of andere organisaties of rechtspersonen in welke vorm dan ook zijn uitgesloten van deelname aan het loyaliteitsprogramma. Beiersdorf behoudt zich het recht voor deelnemers zonder opgave van reden uit te sluiten van MyEucerin wanneer het vermoeden bestaat dat er valse persoonsgegevens zijn verstrekt, misbruik van deelname is gemaakt of deze voorwaarden zijn overtreden.

Het Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden of samenhangen met deze Overeenkomst. De rechtbank in Amsterdam is bevoegd.