Een vrouw kijkt op haar schouder

Zonneallergieën - PLE & andere allergieën Herkenning van de symptomen en inzicht in de oorzaken van huidreacties veroorzaakt door de zon

Naar verwachting lijdt ongeveer eenvijfde van de bevolking aan de vorm van zonneallergie die bekend staat als Polymorfe LichtEruptie (PLE). De symptomen hiervan kunnen zowel ongemakkelijk als pijnlijk zijn, omdat zij de neiging hebben om op zeer zichtbare plaatsen van het lichaam, zoals de armen en de borstkas, te verschijnen. Meer inzicht in de oorzaken van de aandoening leidt echter tegenwoordig tot effectievere manieren om deze te behandelen.

Wat is zonneallergie Polymorfe LichtEruptie (PLE)?

PLE is de meest voorkomende vorm van fotodermatose, een huidaandoening die wordt bevorderd door blootstelling aan UV straling. De aandoening wordt gekenmerkt door terugkerende, uitgestelde symptomen, die als je één of twee dagen uit de zon bent verschijnen en kunnen variëren van een milde uitslag tot een uitbraak van puisten.
Lees meer over het effect van de zon op het lichaam.

De aandoening komt vaker voor bij jonge vrouwen en mensen met een lichte huid.

Deze zonneallergie doet zich meestal voor in het voorjaar als de huid die in de winter bedekt is geweest aan zonlicht wordt blootgesteld. De allergie of aandoening kan zelfs worden opgewekt door zon die door glas valt. Als de blootstelling aanhoudt, kunnen de symptomen erger worden en de kans dat uitbraken jaarlijks terugkeren is aanwezig. PLE is echter niet besmettelijk en er is geen bewijs van enig verband van deze zonneallergie met huidkanker.

Zonneallergie
Symptomen van PLE zijn terugkerend en verschijnen één of twee dagen na blootstelling aan UV-stralen.
Zonneallergie
PLE komt het meest voor bij jonge vrouwen en mensen met een lichte huid en het grootste deel van de gevallen doet zich in het voorjaar voor.

Zonneallergie: wat zijn de symptomen van PLE?

Er zijn verschillende morfologische varianten van PLE en de symptomen variëren. Deze kunnen bestaan uit:

  • Bobbelige uitslag
  • Doodheid van de huid
  • Blaren
  • Puistjes
  • Hevige irritatie (in veel gevallen aanwezig)

In ernstiger gevallen kunnen grotere, met bloedingen gepaard gaande, kwetsuren ontstaan. De meest getroffen gebieden zijn de onderzijde van de armen, de borstkas en, minder vaak, het gezicht.

Wat is de oorzaak van de zonneallergie PLE?

De oorzaken van PLE zijn niet helemaal bekend. Recente onderzoeken wijzen echter uit dat bij mensen met PLE veranderingen plaatsvinden in de functionele processen in de huid:

  1. UV-stralen – vooral UVA-stralen met lange golflengtes (die bij 80% van de getroffen mensen PLE opwekken) – dringen diep in de huid door, waar zij cellen kunnen beschadigen.
  2. Door UV-straling opgewekte vrije radicalen vormen zeer reactieve chemische verbindingen die oxidatieve stress veroorzaken, wat weer leidt tot beschadiging van cellen.
  3. Recente bevindingen geven aan dat bij mensen met de zonneallergie PLE de bescherming van de cellen is verzwakt, waardoor hun huid niet in staat is deze vrije radicalen aan te pakken.
  4. Bij blootstelling aan de zon reageert hun huid door de immuunfunctie overmatig te activeren, wat leidt tot een rode en ontstoken huid.
UV-straling dringt diep in de dieper gelegen huidlagen door en kan op de lange termijn schade veroorzaken.

Hoe kan PLE worden voorkomen?

De symptomen van PLE kunnen worden voorkomen door gebruik van een zonnebrandmiddel, beperking van blootstelling aan de zon, vooral tussen 11.00 en 15.00 uur en het dragen van tegen lichtinvloeden beschermende kleding.

In geval van ernstige PLE kan preventieve lichttherapie (ook bekend als 'fotoverharding' of desensibilisatie) vroeg in het voorjaar helpen.

Hierbij wordt de huid geleidelijk aan UV-stralen blootgesteld om zo tolerantie voor zonlicht op te bouwen. Sommige mensen met PLE ervaren dat de zonneallergie in de loop van de tijd geleidelijk verbetert en het kan ook helemaal verdwijnen.

Hoe kan zonneallergie PLE worden behandeld?

Uitbraken van PLE kunnen hevig jeuken. Verzachtende lotions kunnen de irritatie verlichten, evenals plaatselijk aan te brengen steroïden bevattende crèmes.

Specifieke zonnebrandmiddelen bieden ondersteuning bij zowel het beperken van tekenen van huidreacties veroorzaakt door de zon, als bij het voorkomen dat deze terugkeren.

Zonneallergie

Andere soorten zonneallergie

Terwijl PLE naar verwachting tot wel 90% van de mensen met zonneallergieën treft, bestaan er andere aandoeningen met vergelijkbare symptomen.

Acne aestivalis (Mallorca-acne) wordt niet alleen veroorzaakt door UV-straling, maar verschijnt pas na interactie met bepaalde bestanddelen van cosmeticaproducten of zonnebrandmiddelen, zoals bepaalde emulgatoren. Dit treft het meest vrouwen van de leeftijd tussen 25 en 40 jaar van wie velen met een geschiedenis van acne in de puberteit. De klinische symptomen lijken sterk op die van PLE.

Fotoreacties zijn uitgestelde ontstekingsreacties die worden opgewekt door UV straling nadat bepaalde stoffen de gevoeligheid hebben verhoogd. Deze kunnen fototoxisch zijn (de bestanddelen van planten) of fotoallergisch (medicijnen, geurstoffen, kleurstoffen). Deze reacties van de huid uiten zich in jeukende knobbeltjes op plaatsen die aan licht worden blootgesteld.

Lees meer over factoren die de huid beïnvloeden.

Zonneallergie
Mallorca-acne wordt veroorzaakt door een combinatie van blootstelling aan de zon en bepaalde cosmetische producten.
Zonneallergie
Ook bepaalde medicijnen kunnen de gevoeligheid voor zonnestraling verhogen.

Wanneer moet je professioneel advies inwinnen

De symptomen van PLE kunnen vergelijkbaar zijn met die van andere huidallergieën en aandoeningen, dus het is het beste om professioneel advies te vragen.

Zonneallergie

Raadpleeg een dermatoloog of apotheker als je je zorgen maakt over jouw symptomen van de zonneallergie.