Eucerin User Generated Content Voorwaarden

Gebruiksrechtvoorwaarden Eucerin

Wij, Eucerin Nederland, zijn trots dat je zo blij bent met onze producten! Jouw foto/video viel ons op, en we konden het niet laten om te vragen of wij, Beiersdorf N.V. (Beiersdorf), ook handelend onder de naam Eucerin, jouw foto/video mogen gebruiken op onze media- en marketingkanalen. Om jouw foto/video - met eventuele bijbehorende user generated content - (hierna samen UGC) te kunnen gebruiken, vragen we je hierbij om akkoord te gaan met deze gebruiksrechtvoorwaarden (Voorwaarden). In het kader van ons gebruik van de UGC verwerken wij persoonsgegevens. Meer informatie hierover vind je in onze Privacyverklaring [https://www.eucerin.nl/privacyverklaringugc]

Door op onze post, gericht aan jou in reactie op jouw Eucerin UGC, te reageren met de hashtag #yeseucerin, ga je akkoord met deze Voorwaarden.

 • Licentie. Je geeft Beiersdorf een niet-exclusieve, overdraagbare, herroepbare, royalty-vrije licentie om (de intellectuele eigendomsrechten berustend op) jouw UGC, wereldwijd, te gebruiken, te publiceren en te verspreiden via de (online en offline, interne en externe) media- en marketingkanalen van Beiersdorf ter promotie van Eucerin. Daarnaast geef je Beiersdorf het recht om de UGC aan te passen en te combineren met andere elementen zoals tekst of grafische elementen, op voorwaarde dat jouw tekst niet wordt aangepast. Je kan de licentie te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen.

  Beiersdorf is niet verplicht om de UGC te gebruiken. Als de UGC wordt gebruikt, is Beiersdorf niet verplicht, maar heeft hiertoe wel het recht, om jouw naam of de naam van je sociale media account, je sociale media profielfoto te gebruiken, alsook je UGC teksten, inclusief hashtags.

 • Persoonlijkheidsrechten. Hierbij doe je, voor zover wettelijk mogelijk, afstand van je persoonlijkheidsrechten berustend op de UGC.
 • Portretrechten en claims. Hierbij geef je ons toestemming om jouw portret (indien van toepassing) te gebruiken en zeg je toe geen claim uit te brengen richting Beiersdorf, inclusief, maar niet beperkt tot, claims voor portretrechten, met het oog op de UGC of het gebruik ervan.
 • Geen vergoeding. Voor het verlenen van de hierboven beschreven licentie, de afstand van de persoonlijkheidsrechten en jouw toestemming om je portret te gebruiken, betalen wij jou geen (financiële) vergoeding.
 • Vrijwaring. Jouw UGC kan inbreuk maken op een (intellectueel eigendoms)recht en/of de privacy van een derde. Die derde partij zou ons daarop (juridisch) kunnen aanspreken. Daarvoor geef je ons hierbij een vrijwaring. Dit betekent dat wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele claims van derden betreffende jouw UGC.
 • Garanties. Hierbij verklaar en garandeer je dat:
  • je het recht hebt om ons de hierboven beschreven (gebruiks)rechten betreffende jouw UGC te verlenen.
  • je de volledig toereikende toestemming hebt van alle personen die zichtbaar afgebeeld zijn in je UGC, ieder van hen kennis heeft genomen van onze Privacyverklaring (zie hier) en toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de UGC zoals omschreven in onze Privacyverklaring en dat de UGC derhalve gebruikt kan worden zoals hierboven beschreven;
  • je alle vergoedingen of andere betalingen die mogelijk verband houden met het gebruik van je UGC volledig betaald hebt, en alle nog openstaande bedragen volledig zult betalen;
  • je UGC geen inbreuk maakt op een recht van een derde partij, bijvoorbeeld intellectueel eigendomsrecht of privacy rechten;
  • je achttien (18) jaar of ouder bent of toestemming hebt verkregen van je wettelijke vertegenwoordiger.
 • Websites van derden: De sociale media platforms, waarop de UGC is geplaatst, zijn eigendom van derden. Op de verspreiding en het gebruik van UGC via deze sociale netwerken zijn de gebruiksvoorwaarden van deze derden van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van de inhoud door ons of door derden in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden die door de sociale netwerken zijn gedefinieerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de reikwijdte en duur van gelicentieerde rechten en verwijdering van inhoud. Jij bent verantwoordelijk voor het afhandelen van eventuele claims van derden met betrekking tot het gebruik van de inhoud in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden die zijn gedefinieerd door de sociale netwerken.
 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter. Deze Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Tenzij in strijd met dwingend recht, zullen alle geschillen en vorderingen voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Beiersdorf N.V.
De Passage 126-136
1101 AX Amsterdam
Nederland
+31 (0) 88 - 544 0000
Contactformulier: https://www.eucerin.nl/metapaginas/contact

Vind de dichtstbijzijnde Eucerin-apotheek